Informatie over het tentbed (Folder)

Geriatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Informatie over het tentbed (Folder)

Onlangs is met u besproken om uw naaste in een tentbed te verplegen. Met deze folder willen we u aanvullende informatie geven over het tentbed.

Wat is een tentbed?

Een tentbed is een verrijdbaar bed met gewoon matras waarop een tent met doorzichtig gaas bevestigd is. Doordat het tentbed aan alle zijden dichtgeritst is, kan de patiënt niet zelf het bed verlaten. De patiënt heeft wel de mogelijkheid om zich in het bed vrij te bewegen.

Waarom een tentbed?

Bij een delier of bij gedragsproblemen bij dementie kan het zijn dat er veiligheidsrisico’s ontstaan, waaronder een verhoogd valrisico. Door het inzetten van een tentbed verkleinen we het valrisico en kunnen we eventueel letsel als gevolg van vallen voorkomen. Daarnaast draagt het tentbed bij aan een veilige, rustige en prikkelarme omgeving en leidt tot afname van onrust.

Patiëntvriendelijk

Het tentbed is een ‘vrijheidsbeperkende interventie’ en mag enkel ingezet worden na een goede risicoafweging. De artsen en verpleegkundigen van de afdeling overleggen hierover met elkaar en bespreken dit met u. Het tentbed is een vriendelijker alternatief voor het vastleggen met een rolonrustband (fixatie). Uw naaste kan zich in het tentbed vrij bewegen. Indien sprake is van wilsonbekwaamheid van de patiënt zal de wettelijke vertegenwoordiger toestemming moeten geven voor inzet van het tentbed.

De artsen en verpleegkundigen van de afdeling overleggen elke dag met elkaar of de inzet van het tentbed nog noodzakelijk is en of er al een minder ingrijpend alternatief ingezet kan worden.

Familieparticipatie

U speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van uw naaste tijdens deze verwarrende periode. Hierbij kunt u denken aan aanwezigheid buiten de bezoektijden. Wanneer het wenselijk is dat er ook ’s nachts een vertrouwd persoon aanwezig is, bestaat de mogelijkheid tot ‘rooming in’. Dit houdt in dat u op de verpleegafdeling bij uw naaste op de kamer kunt overnachten. Indien dit wenselijk is, zal de verpleegkundige van de afdeling dit met u bespreken.

Verder is het belangrijk te zorgen voor een rustige omgeving door middel van gereguleerd bezoek en een rustige benadering. Om een goede oriëntatie te stimuleren bij uw naaste is het wenselijk dat er vertrouwde spullen aanwezig zijn bijvoorbeeld foto’s, een horloge/wekker/klok of eigen kussen/dekbedhoes. De bovengenoemde acties bevorderen het verminderen van de acute verwardheid en de afname van onrust.

Wanneer u op bezoek komt bij uw naaste kan in overleg met de verpleegkundige het tentbed geopend worden. Als u de kamer wilt verlaten en het bed nog open is, laat dit dan aan de verpleging weten door te drukken op de rode zusteroproep. Wacht tot de verpleging op de kamer is om het tentbed weer te sluiten. Laat uw naaste nooit alleen op de kamer achter in het open tentbed.

Bewegen

Het gebruik van het tentbed mag geen reden zijn om minder te bewegen. Echter uw naaste mag/kan niet zonder toezicht het tentbed verlaten. Het is daarom belangrijk dat uw naaste indien mogelijk tijdens uw aanwezigheid uit bed komt.

Gaat u graag even met uw naaste van de kamer af, overleg dit dan eerst met de verpleging. Zij kunnen samen met u inschatten of dit verantwoord is.

Ervaringen met het tentbed

Bij patiënten die in het Catharina Ziekenhuis in het tentbed gelegen hebben, merken we dat het hun een gevoel van geborgenheid en rust geeft. Mogelijk voelen ze zich veiliger in een prikkelarme en overzichtelijke ruimte.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, stel ze gerust aan de verpleegkundige van de afdeling.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Geriatrie
040 – 239 91 50

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Geriatrie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/geriatrie

Verantwoording

De tekst in deze folder is grotendeels overgenomen uit de folder van ziekenhuis Bernhoven in Uden. De inhoud is aangepast aan de situatie zoals die zich voordoet in het Catharina Ziekenhuis.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden