Informatie over uw opname

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Informatie over uw opname

Welkom in het Catharina Ziekenhuis. In deze folder leest u algemene informatie over opname in het Catharina Ziekenhuis. Mocht u tijdens uw verblijf vragen of wensen hebben, dan horen wij dat graag.

De informatie uit deze folder, en alle andere ziekenhuisfolders, staat ook op onze website www.catharinaziekenhuis.nl/patientenfolders/

Melden

Wij informeren u telefonisch, per brief of op de polikliniek over de opnamedatum, opnametijd en afdeling waar u zich kunt melden voor uw opname.

Wat neemt u mee?
 • Deze folder ‘Informatie over uw opname’
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Medicatie die u thuis gebruikt in originele verpakking, eventueel met het doseringsvoorschrift
 • Recent(e) medicatielijst/medicijnpaspoort
 • Toilet- en verzorgingsartikelen
 • Prettig zittende kleding voor overdag en nachtkleding als u moet overnachten (uw kleding wordt niet door het ziekenhuis gewassen).
 • Kamer- of badjas
 • Sloffen/schoeisel die om de voeten sluiten en vastzitten
 • Eventuele dieetlijst
 • Eventuele artikelen en boekje voor uw diabetes
 • Eventuele trombosekaart
 • Eventuele overdracht vanuit de thuiszorg/zorginstelling
 • Eventuele hulpmiddelen:
  • bril
  • hoorapparaat
  • rollator
  • stok
  • rolstoel/scootmobiel
  • CPAP
Let op, alleen pinnen

In verband met de veiligheid en uit oogpunt van hygiëne en efficiency kunt u in ons ziekenhuis alleen nog met pin betalen. Vergeet bij een afspraak of bezoek aan ons ziekenhuis  niet uw bankpas mee te nemen. Bedankt voor uw begrip.

Persoonlijke bezittingen

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar veel mensen in en uit lopen.  Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal. Let daarom ook altijd goed op persoonlijke bezittingen, zoals uw (lees)bril, gebit, toilettas, mobiele telefoon, tablet of laptop. Meld diefstal altijd bij de verpleegkundige en doe aangifte bij de politie. Grote geldbedragen, kostbare sieraden en andere waardevolle bezittingen kunt u beter thuis laten.

MijnCatharina

Patiënten van het Catharina Ziekenhuis hebben toegang tot MijnCatharina. Dit is een persoonlijke omgeving waarin u onder andere met een verwijzing afspraken kunt plannen op de polikliniek, delen van uw medisch dossier, brieven en gemaakte afspraken kunt bekijken. Ook kunt u een vraag stellen aan uw zorgverlener. Kijk voor meer informatie over MijnCatharina op www.catharinaziekenhuis.nl of lees de folder ‘Handleiding MijnCatharina’.

Krijgt u een implantaat?

De overheid heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2020 voorgeschreven implantaten geregistreerd dienen te worden in uw elektronisch patiëntendossier. Ook is het ziekenhuis verplicht de gegevens van deze implantaten door te geven aan het Landelijk Implantaten Register (LIR). U kunt deze gegevens bekijken in patiëntenportaal MijnCatharina (kopjes Dossier, Implantaten) Kijk voor meer informatie op  www.catharinaziekenhuis.nl/implantaten

Gesprek bij opname

Binnen 24 uur na opname heeft u een gesprek met een verpleegkundige van de afdeling. Tijdens dit gesprek bespreekt u reden en verloop van uw opname en uw bestaande gezondheidsproblemen. Naar aanleiding hiervan stelt de verpleegkundige een zorgplan met u op. Het is ook mogelijk dat u dit gesprek al vooraf aan de opname, op de poli of bij de afdelingsverpleegkundige, hebt gehad.

Mocht u speciale wensen of behoeften hebben, dan kunt u dit tijdens het gesprek aangeven en zoeken we naar een mogelijkheid om daaraan tegemoet te komen.

Identificatiebandje

Tijdens uw opname draagt u een identificatiebandje. Dit is een polsbandje met daarop uw naam, patiëntennummer, geboortedatum en geslacht. Het identificatiebandje is een extra maatregel om onder alle omstandigheden te weten wie u bent en vergissingen te voorkomen.

Allergieën

Wellicht bent u overgevoelig voor bepaalde medicijnen en stoffen, zoals antibiotica, pleisters, jodium, latex, gluten of gelatine. Vertel dit aan uw arts en verpleegkundige tijdens het opnamegesprek.

Contactpersoon en naaste

In het opnamegesprek geeft u aan wie uw contactpersoon en/of naaste wordt tijdens uw opname. Uw naaste kan dezelfde persoon zijn als uw contactpersoon, maar het mag ook iemand anders zijn.

De contactpersoon is degene aan wie wij informatie geven over uw situatie en met wie we contact opnemen als dat nodig is. Het is belangrijk dat de contactpersoon aanwezig is bij uw gesprekken met de arts. Hij of zij kan familie, vrienden en kennissen informeren hoe het met u gaat.

In verband met uw privacy mogen zorgverleners telefonisch geen (medische) informatie over u doorgeven aan derden – ook niet aan uw contactpersoon. Pas als u hiervoor toestemming geeft, zal de zorgverlener de contactpersoon terugbellen.

Voor een naaste kan het prettig zijn om zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de zorg in het ziekenhuis. Dat noemen we zorgparticipatie. In het Catharina Ziekenhuis moedigen wij zorgparticipatie aan. Overleg met de verpleegkundige van de afdeling hoe u kunt ondersteunen. 

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat u dit meldt bij uw arts. Het gaat daarbij niet alleen om medicijnen op voorschrift die u bij uw apotheker haalt. Denkt u ook aan de (genees)middelen die u zonder recept koopt, bijvoorbeeld bij een drogist. U kunt uw apotheker vragen om een overzicht van uw medicijnen of medicijnpaspoort. Heeft u geen medicijnpaspoort of overzicht, dan neemt u alle medicijnen mee die u thuis gebruikt. In de originele verpakking met de voorgeschreven dosering.

De apothekersassistent vraagt ook een recent overzicht op bij uw huisapotheek. Voor uw eigen veiligheid adviseren wij u om hiermee akkoord te gaan. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw huisapotheek.

Een aantal medicijnen wordt niet door de ziekenhuisapotheek verstrekt. Hierbij kunt u denken aan anticonceptie (de ‘pil’), door uw eigen apotheek bereide middelen of homeopathische middelen. Deze middelen neemt u daarom zelf van huis mee.

De ziekenhuisapotheek heeft niet alle merken geneesmiddelen op voorraad. Het is daardoor mogelijk dat de vorm, kleur of naam van een geneesmiddel anders is dan u gewend bent. De werking is in principe hetzelfde als van de medicijnen die u thuis gebruikt.

Voor vragen over uw medicijnen kunt u terecht bij uw zaalarts of bij medewerkers van de ziekenhuisapotheek.

Tijdens uw opname

Dagelijkse visite door de arts

Dagelijks bespreekt de zaalarts met u hoe het met u gaat en worden afspraken gemaakt over het verdere verloop van uw opname. Dit gesprek vindt meestal plaats op uw eigen kamer. Schrijf uw vragen voor de arts van tevoren op, zodat u ze tijdens de visite kunt stellen. Als het nodig is, wordt een andere specialist om advies of medebehandeling gevraagd. De dagelijkse visite is van maandag tot en met vrijdag. Tijdens het weekend komt de arts niet bij alle patiënten langs.

Gesprek met een arts

Voor medische vragen kunt u terecht bij de zaalarts. De zaalarts is niet elke dag dezelfde arts. U kunt ook een gesprek met de zaalarts laten plannen via de verpleegkundige of de afdelingssecretaresse. De verpleegkundige zal u adviseren welk moment het beste uitkomt, in verband met nog lopende onderzoeken en uitslagen.


Bezoek

Wilt u bezoek ontvangen tijdens uw opname? Wij vragen u nadrukkelijk om het bezoek tot een maximum van twee personen te beperken en rekening te houden met de privacy en rust van alle patiënten.

Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld onderzoeken, behandelingen en verzorging moeten gebeuren tijdens de bezoektijden. Hoewel wij dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen, kunnen wij u in sommige gevallen vragen om de kamer tijdelijk te verlaten.

Het kan voorkomen dat de bezoekregels en -tijden wijzigen. Kijk op www.catharinaziekenhuis.nl/bezoektijden voor de meest actuele informatie.

Parkeerabonnement

Komt u vaak in het ziekenhuis? Dan is het wellicht voordeliger om bij de Servicedesk een parkeerabonnement te kopen. U vindt de Servicedesk op de begane grond, naast Bureau Patiëntenbelangen. Hier kunt u elke werkdag van 08.30 tot 16.30 uur terecht. Een jaarabonnement kost €60,- en een kwartaalabonnement €35,-. Uw abonnement kunt u alleen met een pinpas betalen.

Ziekenhuisplanner

Met de ziekenhuisplanner kunt u, samen met familie, vrienden en kennissen, ziekenhuisbezoeken inplannen via een gemeenschappelijke online agenda.
De dagboekfunctie kunt u gebruiken om berichten te plaatsen en op berichten te reageren. Zo houdt u elkaar op de hoogte. U vindt de ziekenhuisplanner op www.catharinaziekenhuis.nl en op www.ziekenhuisplanner.nl.

Patiëntenkamers

De afdeling bestaat uit één-, twee-, drie- en vierpersoonskamers. Afhankelijk van uw aandoening en uw gezondheidstoestand wordt vastgesteld op welke kamer u komt te liggen. Het kan nodig zijn dat u tijdens uw verblijf één of meer keren van kamer wisselt. Vanzelfsprekend proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken.

Gemengd verplegen

In het Catharina Ziekenhuis verblijven mannen en vrouwen op dezelfde kamer. Op deze manier kunnen wij de beschikbare bedden optimaal gebruiken om wachttijden voor opname te beperken. Mocht u bezwaar hebben tegen gemengd verplegen, dan kunt u dit bij de verpleegkundige aangeven. We kunnen echter niet garanderen dat uw wensen worden ingewilligd.

Bewegen

Het is belangrijk om tijdens uw opname in beweging te blijven. Te weinig bewegen zorgt voor een achteruitgang van conditie en spierkracht. Daarnaast heeft u meer kans op complicaties zoals luchtweginfecties of trombose. Meer informatie leest u in de folder: Blijf bewegen tijdens uw ziekenhuisopname‘ 

Beweegadvies tijdens uw opname:
 • Nuttig de maaltijden zittend op een stoel.
 • Gebruik het bed alleen als u echt moet rusten. In de stoel zitten is goed voor uw conditie.
 • Bewegen is goed, méér bewegen is beter. Als u gaat lopen is het beter dat u vaker per dag een stukje gaat lopen, dan slechts één keer een verre afstand.
 • Overleg met de verpleegkundige of fysiotherapeut of het verantwoord is om alleen te lopen en welke bewegingen u mag maken.
 • Maak het bewegen leuker door samen met het bezoek te lopen of te oefenen.
 • Bouw de afstand die u loopt op.
 • Zorg voor het behoud van uw spierkracht. Dit kunt u doen middels gerichte oefeningen. Deze kunt u vinden in de folder: Blijf bewegen tijdens uw ziekenhuisopname‘ .
 • Probeer activiteiten zoals wassen en aankleden zoveel mogelijk zelf te doen.
 • Vanwege de veiligheid adviseren we u niet zelfstandig het traplopen te oefenen.
Hulpmiddelen
 • Draag overdag uw gewone kleding in plaats van een pyjama.
 • Zorg voor stevige goede schoenen. Goede schoenen geven stabiliteit en zorgen ervoor dat u niet uitglijdt. Dit verkleint het risico op vallen.
 • Wanneer u, om welke reden dan ook, geen schoenen aan kunt trekken zorg dan voor antislipsokken óf stevige pantoffels met een goede zool en een gesloten hak.
 • Als u thuis gebruik maakt van een loophulpmiddel laat deze mee brengen.

Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier beschreven is. Het medisch advies van uw arts is leidend.

Twijfelt u, heeft u vragen of komt u er niet uit, vraag dan om hulp bij de verpleegkundige of de fysiotherapeut die op de afdeling werkzaam zijn.

In deze animatie geven wij u advies over hoe u zo fit mogelijk kunt blijven tijdens uw ziekenhuisopname.

Scan de QR-code met uw smartphone of ga naar www.catharinaziekenhuis.nl/videobeteruitbed 

Voorzieningen

Eten & drinken

Onze voedings- en zorgassistenten zorgen voor uw eten en drinken. Op zes momenten verspreid over de dag, komen zij met de serveerwagen bij u langs. U kunt kiezen uit een ruim assortiment van brood, beleg, fruit en drinken. Samen met de voedings- en zorgassistent kijkt u wat wel en niet bij uw dieet past. Mist u een maaltijd door een behandeling of onderzoek, dan bespreekt de verpleegkundige met u wanneer u wel kunt eten.

Als patiënt mag u gebruik maken van voedingsmiddelen die door uzelf en/of door bezoek worden meegebracht. Op de meeste afdelingen zijn een koelkast en magnetron aanwezig. Het Catharina Ziekenhuis neemt in dat geval geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van deze meegebrachte voedingsmiddelen. Meer informatie en voorschriften die te maken hebben met het meebrengen van voedingsmiddelen vindt u in de folder ‘Eten en drinken in het ziekenhuis’.

Telefoon

Op de verpleegkamers is geen telefoon aanwezig. Patiënten kunnen bellen en gebeld worden met/op hun eigen mobiele telefoon. Heeft u geen mobiele telefoon? Vraag dan aan de verpleegkundige naar de mogelijkheden. Op de meeste plaatsen in het Catharina Ziekenhuis is mobiel bellen toegestaan. Alleen in de rode zones is het verboden en dient u uw telefoon helemaal uit te schakelen. Ook de stille stand en trilfuncties zijn niet toegestaan.

Internet

In het Catharina Ziekenhuis kunt u gratis gebruikmaken van draadloos internet via WiFi. Daarvoor gebruikt u uw eigen laptop, smartphone of tablet. U kunt het WiFi netwerk ‘Catharina-guest’ op als u akkoord geeft op de algemene voorwaarden in de ‘disclaimer’.
Gebruikt u een stroomkabel, let er dan op dat de kabel onbeschadigd is en niet in de weg ligt. Het Catharina Ziekenhuis biedt geen ondersteuning bij (technische) vragen over internetgebruik.

Post

Iedere dag wordt er in het Catharina Ziekenhuis post rondgebracht. Post kan het beste op de volgende manier geadresseerd worden:

Catharina Ziekenhuis
Naam patiënt
Afdeling en kamernummer
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven

Krant

Als u in het Catharina Ziekenhuis ligt, kunt u elke dag gratis het Eindhovens Dagblad lezen. Vraag er naar bij de verpleegkundige.

Overige voorzieningen

In het Catharina Ziekenhuis vindt u een:

 • bezoekersrestaurant
 • bloemist
 • boekhandel
 • espressobar
 • kapel, gebedsruimte en stilteruimte
 • kapsalon
 • lingeriewinkel
 • medisch hulpmiddelenspecialist
 • pedicure
 • schoonheidssalon
 • shop & go

Wilt u meer weten over de voorzieningen in het Catharina Ziekenhuis, dan kunt u altijd bij de verpleegkundige terecht.


Huisregels

Om de zorgverlening op de afdeling goed te laten verlopen, gelden er enkele ‘huisregels’:

Veiligheid

Veiligheid voor patiënten, bezoekers en personeel staat voorop. Wij vinden het heel belangrijk dat u zich veilig voelt in ons ziekenhuis. Daarom gelden er een aantal regels. Als u merkt dat deze regels overtreden worden, meldt dit dan direct bij de verpleging. Onderstaande zaken zijn hier niet toegestaan:

 • overlast voor patiënten
 • verbaal geweld
 • discriminatie
 • bedreigingen
 • seksuele intimidatie
 • (poging tot) fysiek geweld
 • wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
 • vernielen van eigendommen van het ziekenhuis, medewerkers, bezoekers of patiënten
 • onaangepast gedrag, al dan niet onder invloed van alcohol of drugs
 • diefstal
 • gebruik van drugs
 • het maken van foto’s en filmpjes zonder toestemming van patiënten, bezoekers of zorgverleners.

Wij spreken u erop aan wanneer u deze regels overtreedt. Indien nodig volgen er sancties. Het ziekenhuis werkt hierbij met gele en rode kaarten.

 • Gele kaart: een patiënt, partner of begeleider gedraagt zich dusdanig dat het geven van een officiële waarschuwing nodig is.
 • Rode kaart: een patiënt, partner of begeleider gedraagt zich dusdanig dat het ontzeggen van de toegang tot het ziekenhuis nodig is. Er wordt aangifte gedaan bij de politie en er is sprake van mogelijke justitiële vervolging.

Ook bij bedreiging of diefstal doen wij aangifte bij de politie. Gedrag dat herhaaldelijk in strijd is met bovengenoemde kan reden zijn om de behandelingsovereenkomst te beëindigen.

Een veilig thuis voor onze patiënten

Uw veiligheid is voor ons van groot belang. Bij het signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling werken we in ons ziekenhuis met een meldcode. In deze meldcode staat beschreven hoe onze medewerkers handelen bij een vermoeden van kindermishandeling, huiselijk geweld, ontspoorde zorg of ouderenmishandeling.

Voorkoming van infecties: wat kunt u zelf doen?

Handhygiëne is de belangrijkste en meest gemakkelijke manier om griep en vele andere ziektes te voorkomen. 80% van alle besmettelijke ziekten wordt via de handen verspreid. Dit is de reden dat zorgmedewerkers hun handen desinfecteren tijdens hun werkzaamheden. U en uw bezoek kunnen hieraan ook een bijdrage leveren door uw handen regelmatig te wassen of te desinfecteren. Hiermee beschermt u zichzelf, uw medepatiënten, bezoekers en zorgverleners. Voor desinfectie hangen op alle afdelingen alcoholpompen.


Toiletten en douches

Toiletten en badkamers kunnen om veiligheidsredenen niet overal op slot. U kunt wel het bezetbordje gebruiken dat op de deur bevestigd is. Mocht het toilet of de badkamer bevuild zijn, geef dit dan aan een verpleegkundige door. Die zorgt er dan voor dat de ruimte wordt schoongemaakt.
Wanneer u de kamer verlaat dient u uw boven- en onderlichaam te bedekken met kleding of een bad- of kamerjas.

Catharina Ziekenhuis = rookvrij

Vanaf 1 november 2019 is het Catharina Ziekenhuis volledig rookvrij. Dit geldt niet alleen voor onze gebouwen, ons hele terrein is rookvrij.
Wij willen de gezondheid van onze patiënten en medewerkers verbeteren. Daarom zorgen we ervoor dat onze patiënten, bezoekers en medewerkers niet in aanraking hoeven te komen met roken. Ook ondersteunen we medewerkers en patiënten bij het stoppen met roken.

Zorgverleners

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat er ook zorgverleners in opleiding werkzaam zijn. Houd er daarom rekening mee dat u niet altijd door de arts van uw keuze, maar door verschillende artsen wordt behandeld. De zorgverlener zal zich met naam en functie aan u voorstellen.

Specialist

De specialist is hoofdverantwoordelijk voor uw behandeling. Uw specialist onderhoudt contact met alle andere artsen die betrokken zijn.


Zaalarts

De arts-assistent is meestal ook de zaalarts die de dagelijkse visite op de verpleegafdeling doet. De zaalarts noteert alle gegevens in uw elektronisch patiënten dossier en overlegt indien nodig met collega’s. Zaalartsen werken onder verantwoordelijkheid van een specialist.

Verpleegkundigen

Voor uw dagelijkse zorg en uw eerste aanspreekpunt zijn er verpleegkundigen, verzorgenden en leerling verpleegkundigen. Per dagdeel is er één verpleegkundige verantwoordelijk voor uw zorg. Op een
aantal afdelingen zijn ook specialistische verpleegkundigen zoals wond- en decubitusverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen en stomaverpleegkundigen aanwezig.

Andere zorgverleners

Andere zorgverleners die u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt tegenkomen zijn bijvoorbeeld fysiotherapeuten, apotheekmedewerkers, laboranten, diëtisten, logopedisten, afdelingssecretaresses, polimedewerkers, voedingsassistenten, medewerkers van de huishoudelijke dienst en vrijwilligers.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden