Mutatieonderzoek bij longkanker (Folder)

Catharina Kanker Instituut Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Mutatieonderzoek bij longkanker (Folder)

U heeft onlangs gehoord dat bij u sprake is van longkanker. De komende periode zal spannend voor u zijn. Voordat u een behandeling krijgt, is verder onderzoek nodig: een zogenoemde mutatieanalyse. In deze folder leest u wat dit onderzoek inhoudt.

Wat wordt er onderzocht?

Bij een mutatieanalyse onderzoeken we of er in de tumor die bij u is gevonden, sprake is van bepaalde mutaties. Mutaties zijn veranderingen in de eigenschap van een cel. Er zijn meerdere vormen van mutaties bekend, zoals onder andere de EGFR-, KRAS- of ALK-mutatie. Het mutatieonderzoek gebeurt door de oncoloog samen met de afdeling Moleculaire diagnostiek. We gebruiken hiervoor (eerder) afgenomen tumormateriaal.

Waarom dit onderzoek?

Op basis van de uitslag van het mutatieonderzoek kan de longarts vaststellen of de tumor mogelijk gevoelig is voor bepaalde doelgerichte behandelingen. Er zijn verschillende soorten middelen die onder doelgerichte behandeling vallen. Doelgerichte middelen hebben een specifieke werking. Ze proberen om kankercellen meer doelgericht te remmen in hun groei en hierbij minder schade aan te richten bij gezonde cellen.

Doelgerichte therapie kan als enige behandeling worden gegeven of in combinatie met andere behandelingen, bijvoorbeeld chemotherapie.

De uitslag

Het duurt twee weken voor de uitslag van het onderzoek bekend is en de arts uw behandeling kan bepalen. Natuurlijk is het voor u lastig om lang te wachten op de uitslag.

Afhankelijk van de uitslag, start binnen enkele dagen de behandeling met chemotherapie en/of doelgerichte therapie. U bent dus verzekerd van de optimale behandeling voor uw specifieke situatie.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderzoek, stelt u die dan gerust aan de longarts of de casemanager via de polikliniek Longgeneeskunde. De contactgegevens van de polikliniek vindt u onder het kopje ‘Contactgegevens’.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Longgeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden