Naastenparticipatie (Folder)

Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Naastenparticipatie (Folder)

Uw naaste ligt opgenomen in het Catharina ziekenhuis. Zijn of haar arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over naastenparticipatie. In deze folder leggen we uit wat dit precies is en wat uw rol hierin kan zijn.

Wat is naastenparticipatie?

Patiënten die ouder zijn dan 70 jaar hebben tijdens hun opname in het ziekenhuis meer kans op complicaties. Denk hierbij aan vallen, ondervoeding, lichamelijke beperkingen en plotselinge verwardheid (delier). Door deze complicaties functioneren ouderen na hun opname vaak minder goed en hebben ze meer zorg nodig. Naast de zorg die het ziekenhuis levert, kan een naaste van een patiënt tijdens de opname een belangrijke rol spelen in het voorkomen van deze complicaties. Dit noemen wij naastenparticipatie.

Bij naastenparticipatie worden naasten nauw betrokken bij de opname van een patiënt in het ziekenhuis. Dit kan een partner, zoon of dochter zijn, maar ook buren, vrienden, vrijwilligers of andere kennissen kunnen deelnemen aan naastenparticipatie. De aanwezigheid van een vertrouwd persoon heeft een positief effect op het herstel. Het biedt de patiënt veiligheid, vertrouwen en rust. Hierdoor is de kans op complicaties, zoals een delier, kleiner. Meer informatie over een delier vindt u in de folder ‘Informatie over delier’.

Mogelijke activiteiten

Er zijn verschillende activiteiten die u samen met uw naaste kunt doen. U kunt bijvoorbeeld samen eten, wandelen, een spelletje spelen of de krant lezen. Het helpt een patiënt om gewoontes van thuis zoveel mogelijk in stand te houden. Dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel. In sommige gevallen is het wenselijk dat een naaste 24 uur per dag aanwezig is bij de patiënt (rooming-in). Bijvoorbeeld bij angstige en/of onrustige patiënten.

Wensen van u en uw naaste

Wij adviseren u om uw betrokkenheid tijdens de ziekenhuisopname te bespreken met uw naaste. Bespreek met elkaar wat uw naaste prettig vindt. Belangrijk is wel dat u in deze periode in staat blijft ook goed voor uzelf te zorgen.

Wat kan de verpleging van u verwachten?

Het is erg belangrijk dat u informatie verstrekt aan de hulpverleners over de gewoontes en routines van uw naaste, doe dit al tijdens het opnamegesprek zodat zij dit bij het begin van de opname al kunnen meenemen in de dagelijks zorg.

Aan de hand van de onderstaande vragenlijst kunt u aangeven wat u kunt betekenen voor uw opgenomen naaste.

Mochten er onduidelijkheden ontstaan rondom naastenparticipatie tijdens de opname, verwachten wij dat u dit aangeeft bij de aan uw toegewezen verpleegkundige op de afdeling.

Vragenlijst

Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u aangeven welke activiteiten u tijdens de ziekenhuisopname van uw naaste zou kunnen en willen doen. Deze activiteiten kunnen verdeeld worden tussen meerdere naasten en kunt u op elk moment opnieuw bespreken.

Zijn er naasten in uw omgeving die gedurende deze opname bereid/in staat zijn tot:

1.      Buiten bezoekuren aanwezig te zijn in het ziekenhuis en dan bij te dragen aan de zorg, zoals beschreven bij onderstaande punten.

Ja

Nee

2.     Te helpen bij de oriëntatie van uw naaste door de dag en datum te benoemen aan de hand van een kalender/agenda/krant?

Ja

Nee

3.     Spullen van huis mee te nemen die vertrouwd zijn voor uw naaste (muziek, foto’s, boeken of andere hobby, dekentje/kussen, parfum)?

Ja

Nee

4.    Ervoor te zorgen dat uw naaste een bril en gehoorapparaat draagt?

Ja

Nee

5.     Activiteiten te ondernemen met uw naaste, zoals krant lezen, spelletjes doen of wandelen (als de verpleegkundige dit verantwoord vindt)?

Ja

Nee

6.    Te helpen met mobiliseren (wisselhouding, op de bedrand, in de stoel, lopen) (als de verpleegkundige dit verantwoord vindt en toestemming voor geeft)?

Ja

Nee

7.     Aanwezig te zijn bij de maaltijden?

Ja

Nee

8.    Te helpen met eten en drinken (als de verpleegkundige dit verantwoord vindt en toestemming voor geeft)?

Ja

Nee

9.    Te helpen met de dagelijkse verzorging, denk aan: scheren, mondzorg, haren kammen/wassen, insmeren v/h lichaam, nagels verzorgen.

Ja

Nee

10.  Aanwezig te zijn bij een onderzoek of behandeling?

Ja

Nee

11.   In het ziekenhuis te overnachten als uw naaste onrustig of angstig is?

Ja

Nee

Als er naast bovenstaande activiteiten nog andere taken zijn die u zou willen/kunnen uitvoeren, dan kunt u deze hier vermelden:

 

 

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over naastenparticipatie of de mogelijkheden binnen de verpleegafdeling? Stel deze dan aan uw toegewezen verpleegkundige op de verpleegafdeling.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Consulenten- en poli Geriatrie
040 – 239 9150

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Consulenten- en poli Geriatrie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/Geriatrie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden