Uitleg over een melding bij Veilig Thuis (Folder)

Geriatrie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Uitleg over een melding bij Veilig Thuis (Folder)

Ouderen in de knel

De medewerkers van ons ziekenhuis maken zich zorgen over u, uw ouder of uw familielid. Zij hebben daarom een melding gedaan bij Veilig Thuis. In deze folder leest u wat deze melding betekent en wat er nu gaat gebeuren.

Waarom is er een melding gedaan bij Veilig Thuis?

Veilig Thuis is een advies- en meldpunt voor ouderenmishandeling/ontspoorde zorg. Er is een melding gedaan bij Veilig Thuis omdat medewerkers van het Catharina Ziekenhuis zich zorgen maken over u, uw ouder of uw familielid over de zorg en zijn/haar veiligheid.

Voorbeelden:

  • Er kan sprake zijn van overbelaste mantelzorg waardoor de zorg ‘ontspoort’ of ernstig tekort gaat schieten.
  • Er kan sprake zijn van problemen bij de verzorger waardoor de zorg uit balans raakt.
  • Er kan sprake zijn van onverklaarbaar letsel dat duidt op gebruik van geweld tegen de oudere.
  • Er kan sprake zijn van onheuse bejegening tegen de oudere zoals schelden, dreigen of kleineren.

In alle genoemde voorbeelden is de oudere afhankelijk van de zorg van anderen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Wat doet Veilig Thuis?

Veilig Thuis onderzoekt of de zorgen die gemeld zijn terecht zijn. Als niet duidelijk is wat er aan de hand is, gaan zij (of medewerkers van een zorginstelling) met u en uw familie in gesprek.

Daar waar hulp nodig is, kan deze worden ingeschakeld. Hiervoor kunnen deze medewerkers ook informatie vragen aan anderen zoals bijvoorbeeld de huisarts of een wijkverpleegkundige. Veilig Thuis biedt zelf geen hulp maar zij kijken met u en uw familie of en welke hulp nodig is zodat de situatie verbeterd kan worden.

Veilig Thuis werkt onder andere samen met de hulpverleners in uw gemeente, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie en justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.

Contactgegevens Veilig Thuis

0800 – 2000
www.veiligthuiszob.nl

Contactgegevens Catharina Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Geriatrie
040-239 91 50

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Geriatrie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/geriatrie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden