Laboratorium (AKL)

Laboratorium

040 - 239 86 12

Route: 428

Artsen hebben vaak informatie nodig over bijvoorbeeld uw bloed, urine, ontlasting of sperma. Op die manier kunnen ze een goede diagnose stellen. Uw arts of een andere verwijzer stuurt u dan naar het Algemeen Klinisch Laboratorium van ons ziekenhuis.

In het laboratorium onderzoeken de analisten (laboratoriummedewerkers) en klinische chemici (specialisten laboratoriumgeneeskunde) vloeistoffen en materialen van uw lichaam.

Bloedafname


Voor bloedprikken of het inleveren van andere lichaamsvochten komt u naar de Bloedafname bij het Algemeen Klinisch Laboratorium (route 430). Ook als u geen patiënt bent in het Catharina Ziekenhuis, kunt u bij ons terecht.  De uitslag komt bij uw arts terecht. Maak online een afspraak om bloed te prikken.

Op deze pagina over bloedprikken vindt u informatie over afspraken maken en de veelgestelde vragen hierover.

Elke patiënt heeft een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. Het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken. Wel is het noodzakelijk uw (geldig) legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) bij te hebben. Ook als u een laboratoriumaanvraagformulier heeft van Diagnostiek voor U (DvU), Maxima Medisch Centrum (MMC) of de trombosedienst.

Afspraak annuleren?

Mocht u een afspraak hebben gemaakt voor bloedprikken en u kunt onverwachts toch niet komen dan hoeft u niet te annuleren. Uw afspraak vervalt dan en u maakt een nieuwe afspraak wanneer u weer kunt.

Hoe werkt het afgeven van materiaal?


Komt u alleen materialen zoals urine, ontlasting of sperma inleveren? Dan hoeft u geen nummertje te trekken. Direct na binnenkomst in de wachtruimte vindt u links de afgiftebalie. Hier geeft u het materiaal af.

Kinderen


Voor kinderen is het vaak extra spannend om bloed te laten prikken. Om kinderen zoveel mogelijk op hun gemak te stellen, hebben wij een speciale prikkamer voor kinderen. De muurschildering in de kinderprikkamer beeldt een speels verhaal uit. Zo leiden we de aandacht een beetje van het prikken af. Als het bloed is geprikt, krijgt het kind een ‘Heldendiploma’. Hiermee kunnen ze aan anderen laten zien hoe dapper ze zijn geweest. Ook mogen de kinderen een cadeautje uitzoeken. Kijk voor meer informatie in de folder bloedprikken bij kinderen.


Algemeen Klinisch Lab (AKL) voor professionals

Het AKL biedt een divers en uitgebreid pakket van klinisch chemische, endocrinologische, immunologische en hematologische, oncologische en farmacogenetische bepalingen in bloed, urine en andere lichaamsvochten aan. Een totaal overzicht van deze bepalingen is weergegeven in het referentiewaarden overzicht. De meeste analyses worden door het AKL zelf uitgevoerd. Voor overige aanvragen maken we gebruik van gecertificeerde partnerlaboratoria.

Naast de referentiewaarden geeft dit overzicht tevens informatie over het afnamemateriaal en de verwachte doorlooptijden.

Bereikbaarheid

Het AKL is bereikbaar via het telefoonnummer 040-239 8612. Overdag is de dienstdoende klinisch chemicus rechtstreeks bereikbaar op het nummer 040-239 8624. Buitenkantooruren kan dit intern via de telefooncentrale van het Catharina Ziekenhuis (#9; extern 040 – 239 9111).

Labjournaal

Het AKL houdt zijn aanvragers op de hoogte van belangrijke wijzigingen via een periodiek schrijven: het Labjournaal.

Telefonisch melden van afwijkende resultaten

Het AKL meld extreem afwijkende uitslagen van poliklinische patiënten aan de aanvrager. Voor een overzicht van deze extreme waarden kan het item ‘doorbelwaarden’ in het blauwe informatievak geselecteerd worden.

ISO-accreditatie

Het AKL voert al zijn bepalingen uit onder de ISO15189 accreditatie. Hiermee voldoet het AKL aan de eisen die de Raad voor Accreditatie stelt aan medische laboratoria. Het laboratorium heeft met het behalen van deze accreditatie aangetoond te voldoen aan zowel de eisen van technische competentie als aan door het managementsysteem gestelde eisen die nodig zijn om consistent technisch geldige resultaten te kunnen leveren. Deze accreditatie status wordt actueel gehouden door regelmatige herbeoordelingen. Dit keurmerk is een bekroning op ons werk en een bevestiging dat u bij ons op goede zorg en laboratoriumdiagnostiek kunt rekenen.

In enkele zeldzame gevallen kan het voorkomen dat nieuwe bepalingen tijdelijk buiten de ISO 15189 accreditatie van het AKL valt, omdat deze is ingevoerd tussen herbeoordelingsrondes door. De verkregen resultaten van deze nieuwe bepaling voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen die het AKL zichzelf oplegt, maar is dan nog niet door de Raad voor Accreditatie beoordeeld. In het zeldzame geval dat dit voorkomt zal dit bij de uitslag vermeld worden.

Het volledige verrichtingenpakket van de accreditatie is te vinden op de site van de Raad van Accreditatie (registratienummer ISO-15189: M128).

Externe opdrachtgevers

Het AKL voert tevens analyses uit voor externe opdrachtgevers. Dit zijn o.a. andere laboratoria/ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische klinieken, huisartsen etc. Wenst u hierover meer informatie, neemt u dan contact op met de dienstdoende klinisch chemicus of dienstdoende teamleider van het AKL.

Onze medewerkers

Veel gestelde vragen

  • Dit kunt u aan uw arts vragen. Hij of zij kan op basis van het aangevraagde onderzoek een goede inschatting maken van de termijn waarop de uitslag voor u als patiënt beschikbaar is. Hoewel tegenwoordig veel uitslagen van routineonderzoek al bekend zijn de dag nadat uw materiaal wordt aangeleverd, kan het echter gebeuren dat uitslagen pas na enkele weken of zelfs maanden bekend zijn.

    De uitslag van een onderzoek heeft alleen betekenis in combinatie met uw (ziekte-)geschiedenis en de resultaten van eventuele andere onderzoeken. Al deze gegevens zijn bekend bij uw (huis)arts. Hij of zij trekt hieruit conclusies voor diagnose en/of behandeling. De klinisch chemicus kan daarbij adviseren over de interpretatie van de laboratoriumuitslagen. Gemiddeld genomen is dit hele proces voor routineonderzoek binnen 5 werkdagen doorlopen.

  • Voor de meest gangbare onderzoeken is het niet nodig om nuchter te zijn, behalve als dit vermeld staat op het aanvraagformulier. Voor functieonderzoek is nuchter zijn vaak wel een voorwaarde. Neem bij twijfel gerust contact op met de polikliniek Bloedafname, telefoonnummer 040 – 239 86 12.

  • Nuchter zijn betekent:

    • De nacht voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken (vanaf 24.00 uur s’ nachts).
    • Als u medicijnen heeft, mag u die normaal innemen met water, tenzij de arts anders heeft aangegeven.
© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden