Laboratorium

Laboratorium

040 - 239 86 12

Route: 428

Artsen hebben vaak informatie nodig over bijvoorbeeld uw bloed, urine, ontlasting of sperma. Op die manier kunnen ze een goede diagnose stellen. Uw arts of een andere verwijzer stuurt u dan naar het Algemeen Klinisch Laboratorium van ons ziekenhuis.

In het laboratorium onderzoeken de analisten (laboratoriummedewerkers) en klinische chemici (specialisten laboratoriumgeneeskunde) vloeistoffen en materialen van uw lichaam.

Bloedafname


Voor bloedprikken of het inleveren van andere lichaamsvochten komt u naar de Bloedafname bij het Algemeen Klinisch Laboratorium (route 430). Ook als u geen patiënt bent in het Catharina Ziekenhuis, kunt u bij ons terecht. De uitslag komt bij uw arts terecht. Maak online een afspraak om bloed te prikken.

Elke patiënt heeft een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. Het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken. Wel is het noodzakelijk om vóór het bloedprikken een patiëntenpas te laten maken in de centrale hal bij de balie van Patiëntenregistratie (route 050). Neem hiervoor uw (geldige) legitimatiebewijs mee.

Uitzondering: u heeft geen patiëntenpas nodig als u een laboratoriumaanvraagformulier heeft van Diagnostiek voor U (DvU), Maxima Medisch Centrum (MMC) of de trombosedienst.

Hoe werkt het afgeven van materiaal?


Komt u alleen materialen zoals urine, ontlasting of sperma inleveren? Dan hoeft u geen nummertje te trekken. Direct na binnenkomst in de wachtruimte vindt u links de afgiftebalie. Hier geeft u het materiaal af.

Kinderen


Voor kinderen is het vaak extra spannend om bloed te laten prikken. Om kinderen zoveel mogelijk op hun gemak te stellen, hebben wij een speciale prikkamer voor kinderen. De muurschildering in de kinderprikkamer beeldt een speels verhaal uit. Zo leiden we de aandacht een beetje van het prikken af. Als het bloed is geprikt, krijgt het kind een ‘Heldendiploma’. Hiermee kunnen ze aan anderen laten zien hoe dapper ze zijn geweest. Ook mogen de kinderen een cadeautje uitzoeken. Kijk voor meer informatie in de folder bloedprikken bij kinderen.

Urine, ontlasting, sperma inleveren


Voor onderzoeken van urine, ontlasting en sperma kunt u terecht in het laboratorium. U heeft hiervoor geen afspraak nodig. U vindt het laboratorium via route 430.

Als u voor onderzoek urine moet inleveren, moet u de urine opvangen in een speciaal hiervoor bestemd ziekenhuispotje. U kunt deze potjes, op vertoon van uw aanvraagbon die u van de arts krijgt, afhalen bij de balie van het laboratorium. Het potje met urine levert u in aan de balie van het laboratorium. Urine mag bij afgifte aan de balie niet ouder zijn dan twee uur. In speciale gevallen mag de urine bij afgifte aan de balie niet ouder zijn dan een half uur. Wanneer dit het geval is, zal uw arts u hierover informeren. Op de polikliniek Bloedafname is een toilet aanwezig.

Ontlasting inleveren


Als u voor onderzoek ontlasting moet inleveren, moet u de ontlasting opvangen in een speciaal hiervoor bestemd ziekenhuispotje. U kunt deze potjes, op vertoon van uw aanvraagbon die u van uw arts krijgt, afhalen bij de balie van het laboratorium. Het potje met ontlasting levert u in aan de balie van het laboratorium.

Sperma inleveren


Indien u voor onderzoek sperma moet inleveren, moet u het sperma opvangen in een speciaal hiervoor bestemd ziekenhuispotje. U kunt deze potjes, op vertoon van uw aanvraagbon die u van uw arts krijgt, afhalen bij de balie van het laboratorium. Het potje met sperma moet vóór 09.00 uur ‘s ochtends ingeleverd worden bij de balie van het laboratorium. Sperma mag bij afgifte aan de balie niet ouder zijn dan twee uur.

De uitslag van het onderzoek


De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw arts. Voor standaardonderzoek is het resultaat meestal nog dezelfde dag beschikbaar. Soms duurt het enkele dagen tot enkele weken voordat de uitslag bekend is.

Meer informatie over verschillende onderzoeken vindt u in de patiëntenfolders.

Onze specialisten

Veel gestelde vragen

  • Dit kunt u aan uw arts vragen. Hij of zij kan op basis van het aangevraagde onderzoek een goede inschatting maken van de termijn waarop de uitslag voor u als patiënt beschikbaar is. Hoewel tegenwoordig veel uitslagen van routineonderzoek al bekend zijn de dag nadat uw materiaal wordt aangeleverd, kan het echter gebeuren dat uitslagen pas na enkele weken of zelfs maanden bekend zijn.

    De uitslag van een onderzoek heeft alleen betekenis in combinatie met uw (ziekte-)geschiedenis en de resultaten van eventuele andere onderzoeken. Al deze gegevens zijn bekend bij uw (huis)arts. Hij of zij trekt hieruit conclusies voor diagnose en/of behandeling. De klinisch chemicus kan daarbij adviseren over de interpretatie van de laboratoriumuitslagen. Gemiddeld genomen is dit hele proces voor routineonderzoek binnen 5 werkdagen doorlopen.

  • Voor de meest gangbare onderzoeken is het niet nodig om nuchter te zijn, behalve als dit vermeld staat op het aanvraagformulier. Voor functieonderzoek is nuchter zijn vaak wel een voorwaarde. Neem bij twijfel gerust contact op met de polikliniek Bloedafname, telefoonnummer 040 – 239 86 12.

  • Nuchter zijn betekent:

    • De nacht voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken (vanaf 24.00 uur s’ nachts).
    • Als u medicijnen heeft, mag u die normaal innemen met water, tenzij de arts anders heeft aangegeven.
© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden