Patiëntervaringsmonitor (PEM): een 8,7 gemiddeld!

“Het is geweldig om te zien dat onze patiënten hun waardering tonen door hoge scores te geven aan de zorg die ze hebben ontvangen. Dit is een bevestiging van ons voortdurende streven naar kwaliteit en patiënttevredenheid.” Stelt Nardo van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.

Digitale enquête

Net als voorgaande jaren heeft het Catharina Ziekenhuis gebruikgemaakt van een digitale PEM-meting. De vragenlijsten zijn verspreid onder alle patiënten die het ziekenhuis bezochten in januari, februari of maart van dit jaar, 2023. Alleen patiënten met een geldig e-mailadres, die toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun e-mailadres en geen bezwaar hebben gemaakt tegen het gebruik ervan voor de patiëntervaringsmeting zijn benaderd voor het onderzoek.

NPS Score

De resultaten laten zien dat zowel de kliniek als de polikliniek uitstekend presteren. Het ziekenhuis als geheel heeft een score van 8,7 behaald. Vooral het vertrouwen in de arts, het gevoel van veiligheid, respect en goede informatie bij ontslag uit het ziekenhuis worden als zeer positief ervaren.

Hoe waarschijnlijk is het dat je, op een schaal van 0 tot 10, het Catharina Ziekenhuis zal aanbevelen bij familie, vrienden en collega’s? Het antwoord op deze vraag vormt de basis voor de Net Promoter Score, afgekort NPS. Naast het prestatiecijfer heeft het ziekenhuis dit jaar ook de NPS gemeten. Het ziekenhuisbrede resultaat van de NPS meting is 56,2%. Een NPS score boven de 50 is excellent, dit cijfer toont aan dat onze patiënten zeer tevreden zijn.

Waardevolle feedback

Nardo benadrukt het belang van deelname aan het onderzoek. “Het is fijn dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om deel te nemen aan het onderzoek. De waardevolle feedback van onze patiënten helpt ons om de zorg continu te blijven verbeteren zodat we iedere keer nog beter aan de behoeften van onze patiënten kunnen voldoen.”

Patient ervaring monitor


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden