Prof. Dr. Harm Rutten benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof. dr. Harm Rutten is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Loco-burgemeester Joost de Jong van de gemeente Eindhoven reikte de versierselen behorend bij deze Koninklijke Onderscheiding vanmiddag uit. Rutten kreeg zijn koninklijke onderscheiding tijdens zijn afscheid als oncologisch chirurg van het Catharina Ziekenhuis in verband met zijn pensionering. Hij ontvangt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet voor met name patiënten met endeldarmkanker.

Prof. Dr. Harm Rutten benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Links zijn vrouw Yvonne Rutten.


Pionier
kankerzorg Nederland

Rutten mag met recht een pionier binnen de kankerzorg genoemd worden. Hij stond in 1991, als één van de eerste chirurg-oncologen in een niet-universitair ziekenhuis in Nederland, aan de basis van kankerzorg zoals wij deze nu kennen. Rutten heeft wereldwijd een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de behandeling en de prognose van patiënten met endeldarmkanker. Hij heeft nieuwe technieken mede ontwikkeld en verder geperfectioneerd. Hierdoor heeft hij perspectief geboden aan patiënten die voorheen nauwelijks behandeld konden worden.

Internationale allure

Zo stond hij aan de basis van de introductie van het bestralen van endeldarmkankertumoren tijdens de operatie. Om deze unieke behandeling mogelijk te maken kreeg het Catharina Ziekenhuis als eerste centrum in Europa de beschikking over een bestralingsapparaat op de OK. Mede dankzij Rutten is het Catharina Ziekenhuis uitgegroeid tot een coördinerend oncologisch centrum en een ziekenhuis met internationale allure en bekendheid. Het Catharina Kanker Instituut staat nu bekend als een belangrijk verwijscentrum voor onder meer patiënten met (endel)darmkanker, alvleesklierkanker, borstkanker, buikvlieskanker en slokdarm- en maagkanker.

In 2013 werd Rutten hoogleraar aan het MUMC+ in Maastricht. Als gevolg daarvan begeleidde hij onderzoekers op het gebied van onder meer borstkanker, darmkanker en buikvlieskanker. Het vak helemaal loslaten, dat doet hij niet. Hij blijft als hoogleraar in het MUMC verbonden aan het ziekenhuis en gaat zich de komende tijd bezighouden met onderzoek naar complexe endeldarmkanker. “Door het doen van onderzoek hoop ik een compensatie te vinden voor het feit dat ik geen patiëntenzorg als chirurg meer doe”, aldus prof. dr. Harm Rutten tijdens een recent interview.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden