Speciaal Infopunt voor kanker in Catharina Ziekenhuis

Goede zorg voor mensen die kanker hebben (gehad), betekent meer dan alleen een medische behandeling. In samenwerking met Inloophuis de Eik bieden wij in het Catharina Kanker Instituut een plek waar zij en hun naasten terecht kunnen voor alle vragen op het gebied van ondersteunende zorg: het Infopunt Leven met kanker.

Leven met kanker

De gevolgen van kanker voor het dagelijkse leven, sociale relaties en werk zijn groot. Een groot deel van de mensen met kanker heeft klachten van de ziekte en de behandelingen. Veel voorkomende klachten zijn:

  • vermoeidheid;
  • depressieve klachten;
  • problemen met geheugen of concentratie (vaak als gevolg van de chemotherapie);
  • problemen met werk of het afsluiten van een hypotheek of levensverzekering;
  • angst voor terugkeer van de kanker.

Infopunt Leven met kanker

Het Catharina Kanker Instituut biedt in samenwerking met Inloophuis de Eik een plek waar kankerpatiënten en hun naasten terecht kunnen voor alle vragen op het gebied van ondersteunende zorg. Deze ondersteunende zorg kan helpen om klachten te verminderen of met de ziekte om te gaan. De aanwezige gastheer of gastvrouw gaat graag het gesprek aan. Hij of zij kan helpen om de informatie of activiteiten te vinden die kunnen ondersteunen bij het omgaan met de ziekte.

Voorbeelden van ondersteunende zorg zijn:

  • emotionele steun;
  • ontspanningsmogelijkheden;
  • informatie over bewegen, voeding, werk en/of relaties;
  • contact met lotgenoten.

Bij het infopunt Leven met kanker kunt u terecht voor alle vragen op het gebied van ondersteunende zorg bij leven met kanker. Het infopunt bevindt zich in de hal van het Catharina Kanker Instituut (route 217). Kijk voor meer informatie op de website.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden