Techniek zelfrijdende auto lost discussie cardiologen op

Cardiologen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum hebben door het inzetten van kunstmatige intelligentie een einde gemaakt aan een langlopende discussie onder cardiologen. Hun onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van het medicijn adenosine bij het bepalen of een vernauwing in een kransslagader wel of niet gedotterd moet worden, van groot belang is. Om het definitieve antwoord te krijgen, werden duizenden metingen geanalyseerd door middel van ‘deep learning’, een onderdeel van kunstmatige intelligentie dat onder andere ook wordt gebruikt in zelfrijdende auto’s. Het onderzoek, onder leiding van cardioloog dr. Pim Tonino, is onlangs gepubliceerd in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift EuroIntervention.

Als iemand door aderverkalking een vernauwing krijgt in een kransslagader leidt dit soms wel en soms niet tot zuurstoftekort van het hart. Om onderscheid te maken tussen deze potentieel gevaarlijke en relatief onschuldige vernauwingen kan een zogeheten fractionele flow reserve (FFR) meting worden verricht. De FFR-meting is een techniek die is uitgevonden door professor dr. Nico Pijls van het Catharina Ziekenhuis. Door middel van een dun draadje wordt de druk vóór en na de vernauwing gemeten. Zo kan bepaald worden of de vernauwing behandeld moet worden. Deze techniek is inmiddels de standaard geworden in de wereld.

Vliegtuig onder stress

Om een FFR-meting te verrichten wordt het medicijn adenosine toegediend om de bloeddoorstroming over de vernauwing maximaal te maken. Onderzoeker Frederik Zimmermann van het Catharina Ziekenhuis: “Op die manier kunnen wij de effecten van een vernauwing bekijken onder stress. Ter vergelijk: een vliegtuig wordt ook onder stress-omstandigheden in een windtunnel getest voordat het mag vliegen.”

Er werd de laatste jaren echter getwijfeld aan het gebruik van adenosine. Adenosine geeft bij sommige patiënten namelijk bijwerkingen. “Het gaat om kortdurende klachten, die na enkele minuten weg zijn. Denk aan kortademigheid en het voelen van druk op de borst”, verduidelijkt mede-onderzoeker Thomas Mast van het Catharina Ziekenhuis. “Natuurlijk zou het fijn zijn als we de procedure kunnen versimpelen, maar dit moet niet ten koste gaan van de kwaliteit, vandaar dit onderzoek.”

Onzekerheid weggenomen

Om het definitieve antwoord te krijgen of het weglaten van adenosine tot hetzelfde resultaat leidt, werden duizenden metingen geanalyseerd door middel van kunstmatige intelligentie. Het resultaat van het onderzoek is overduidelijk. Zimmermann: “De Eindhovense windtunnel met adenosine is na al die jaren nog steeds niet te evenaren. Wij zijn blij dat de onzekerheid is weggenomen en we nu weten wat het beste is voor de patiënt.”

Internationaal voorop

Er zitten inmiddels meerdere onderzoeken in de pijplijn. “Momenteel zijn wij onder andere druk bezig om door middel van kunstmatige intelligentie aan de hand van een hartfilmpje vroegtijdig te voorspellen welke patiënt hartfalen gaat ontwikkelen. Bij dit onderzoek werken wij nauw samen met de Technische Universiteit Eindhoven, die internationaal voorop loopt op dit gebied,“  aldus Mast.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden