Video-analyse zorgt voor meer inzicht

Hoe kun je de operatievaardigheden van een chirurg nóg beter monitoren? Om inzicht te krijgen in de uitkomsten van behandeling na een operatierobot bij urologie heeft Alexander Beulens, artsassistent urologie bij het Catharina Ziekenhuis resultaatanalyse en videoanalyse uitgevoerd. Op 30 juni promoveert hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met zijn onderzoek waarmee hij de meerwaarde toont van een videoanalyse en daarmee tegelijkertijd een bijdrage levert aan de kwaliteit en veiligheid van robot chirurgie binnen de urologie.

Leren van elkaar aan de hand van gezamenlijke analyse van operatie resultaten en operatie video’s.
Alexander Beulens heeft een internationale groep van 30 urologen die robotchirurgie uitvoeren onder de loep genomen. “Operatie resultaten en video’s worden vaker in groepsverband geanalyseerd om van elkaar te leren en om de uitkomsten van de robotchirurgie te toetsen. Zelf heb ik veel prostaatkanker operaties meerdere keren uitvoerig bekeken en alle stappen zorgvuldig gemarkeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de lengte van de plasbuis, die achterblijft na het verwijderen van de prostaat, korter is bij mannen die incontinent zijn na de operatie. Om meer inzicht te krijgen in de het ontstaan van complicaties wordt er vervolgonderzoek gedaan.

Standaardisering van competenties en certificering van operateurs
Om gebruik te mogen maken van een operatierobot, een instrument dat operateurs assisteert bij het uitvoeren van complexe operaties, kunnen operateurs cursussen en fellowships op het gebied van robotchirurgie volgen. Om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren pleit Beulens voor standaardisering en certificering van operateurs die gebruik willen maken van een operatierobot. “Voor het bieden van kwalitatief hoogstaande en veilige zorg is het niet alleen van belang om nieuwe operateurs op de juiste manier te trainen, maar ook om de vaardigheden van actieve operateurs te standaardiseren en te beoordelen. In mijn onderzoek heb ik laten zien dat het inzetten van postoperatieve resultaatanalyse met behulp van videoanalyse een goede methode is om de kwaliteit van de operateurs te beoordelen.

Promovendus Alexander Beulens
Alexander Beulens is arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tijdens zijn promotieonderzoek was Alexander werkzaam als artsassistent bij de urologie in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Het onderzoek voerde hij uit bij het Nivel, binnen het onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg, terwijl hij als buitenpromovendus promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dit proefschrift is tot stand gekomen in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, het Catharina Ziekenhuis, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Erasmus medisch centrum en Maastricht University. De Kern van zijn proefschrift bestaat uit elf internationale artikelen. Ook nam hij deel aan de organisatie van robot chirurgie trainingen voor urologen in opleiding.

Alexander Beulens

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden