Volledige beeldbeschikbaarheid in ziekenhuizen Zuidoost-Brabant

Het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC en het Anna Ziekenhuis in Zuidoost-Brabant beschikken sinds een aantal jaar over een digitaal netwerk waarop, met toestemming van de patiënt, diagnostische gegevens worden uitgewisseld. Per 1 maart is dit digitale netwerk fors uitgebreid. Het is nu niet alleen mogelijk om radiologische beelden, maar ook om andere diagnostische onderzoeken met elkaar te delen. In het belang van de patiënt en de zorgverleners lopen de ziekenhuizen met deze ontwikkeling voor op de rest van het land.

In de samenwerking tussen de ziekenhuizen in de regio worden dagelijks patiënten naar elkaar doorverwezen. Vaak zijn er al de nodige onderzoeken aan vooraf gegaan om vast te stellen welke zorg de patiënt nodig heeft en wie die zorg het beste kan geven.

Radioloog maakt een echo bij een patiënt in het Catharina Ziekenhuis.

Directe beeldbeschikbaarheid

In het samenwerkingsverband GUTZ (GegevensUitwisseling Tussen Zorgaanbieders) werken het Anna Ziekenhuis, het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC al geruime tijd samen aan het digitaal beschikbaar stellen van de juiste informatie, op de juiste plek op het juiste moment. Hiertoe is er op basis van XDS een netwerk ingericht dat direct inzien van medische documenten en beelden van andere ziekenhuizen op een gestandaardiseerde en beveiligde manier mogelijk maakt. Het is daarmee niet meer nodig om beelden en verslagen op DVD of elektronisch met XDM naar elkaar op te sturen. Dat scheelt tijd en werk voor de zorgverleners en voorkomt dat een patiënt onnodig onderzoeken in het nieuwe ziekenhuis opnieuw moet ondergaan.

Uitbreiding met PACS2 beelden

Tot nu toe was het in deze regio al mogelijk om radiologische beelden en verslagen (PACS) tussen de drie ziekenhuizen op deze wijze aan elkaar beschikbaar te stellen. Sinds begin maart hebben de drie ziekenhuizen, als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland, beeldbeschikbaarheid via het XDS netwerk gerealiseerd voor alle zogeheten PACS2 beelden. Dit gaat bijvoorbeeld om cardiale echo’s, longfunctieonderzoeken, scopie beelden, foto’s en slaaponderzoeken.

Verbinding met Diagnostiek voor U

Tegelijkertijd is er ook een digitale verbinding gelegd met Diagnostiek voor U, een eerstelijns diagnostisch centrum in Zuidoost Brabant. Voortaan kunnen de zorgverleners in de ziekenhuizen ook die beelden en uitslagen met toestemming van de patiënt direct digitaal in het elektronisch patiëntendossier inzien.

Zuidoost-Brabant loopt voorop

Met deze ontwikkelingen zijn de drie regionale ziekenhuizen voorlopers op het gebied van de uitwisseling van medische beelden en verslagen. De techniek van beeldbeschikbaarheid via XDS die de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant nu al gebruiken, wordt straks gebruikt voor een landelijk netwerk van ziekenhuizen.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden