Wat is de beste dotterbehandeling voor de kransslagaderen?

Het Hart en vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is gespecialiseerd in complexe dotterprocedures van de kransslagaderen. Een voorbeeld van een complexe dotterbehandeling, is het dotteren van een bifurcatie stenose (een vernauwing op een plek waar een zijtak van de kransslagader zelf aftakt, een soort Tsplitsing). Maar wat is nou eigenlijk de beste dotterbehandeling voor patiënten met een bifurcatie stenose? Dat is de vraag waar Dr. Koen Teeuwen en Dr. PieterJan Vlaar van het Catharina Hart en vaatcentrum met de Hybrid DEB studie een antwoord op hopen te geven.

De Hybrid DEB studie

De Hybrid DEB studie vergelijkt 2 dotter technieken voor bifurcatie stenose in de kransslagaderen. De beste manier om dit soort vernauwingen te dotteren blijft namelijk een punt van discussie. Doorgaans wordt eerst een stent in de kransslagader (het hoofdvat) geplaatst, gevolgd door evaluatie van de zijtak. Als de zijtak ernstig vernauwd is of een verminderde bloeddoorstroming heeft, is verdere dotterbehandeling vereist. Hiervoor zijn 2 manieren. Meestal wordt er een tweede stent geplaatst in de zijtak, echter geeft dit op lange termijn meer kans op hervernauwingen of trombose, omdat er meerdere stent lagen over elkaar heen worden geplaatst en de anatomie van de kransslagader daarmee wat verandert.

De andere manier om de zijtak te dotteren is met een medicatie afgevend ballonnetje (een zogenaamde DEB). Dit ballonnetje blaas je kort op in de kransslagader en geeft dan medicatie af aan de vaatwand, die hervernauwingen in de toekomst tegengaat. Na 1 minuut haal je de ballon eruit en blijft alleen de medicatie achter. De gedachte is dat dit op langere termijn mogelijk betere uitkomsten geeft, en dat het de dotterbehandeling zelf ook gemakkelijker maakt. Beide technieken worden in de praktijk toegepast, maar zijn nooit direct met elkaar vergeleken voor dit type vernauwingen.

Het doel van de studie

De Hybrid DEB studie heeft als doel te onderzoeken of de behandeling van de zijtak met een medicatie afgevend ballonnetje even effectief, of mogelijk zelfs beter is dan behandeling van de zijtak met een stent. Dit zou de dotterbehandeling voor bifurcatiestenose kunnen verbeteren en vereenvoudigen. Het onderzoek zal 500 patiënten omvatten, die gedurende ten minste 2 jaar na de behandeling gevolgd zullen worden om langetermijnresultaten te vergelijken.

De Hybrid DEB studie wordt uitgevoerd in samenwerking met 11 andere ziekenhuizen in Nederland, namelijk het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, Elisabeth- TweeSteden ziekenhuis Tilburg, OLVG Amsterdam, Maasstad ziekenhuis Rotterdam, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Medisch Centrum Leeuwarden, VieCuri Medisch Centrum Venlo, Haga ziekenhuis Den Haag en het Rijnstate Arnhem.

De Hybrid DEB studie

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden