Droge ogen

Droge ogen ontstaan omdat sommige mensen niet voldoende traanvocht produceren om hun ogen vochtig genoeg te houden. Het gevolg is dat de ogen gaan branden en steken of slijm gaan afscheiden. Het eigenaardige is, dat dit weer kan leiden tot abnormaal tranende ogen. Deze tranen ten gevolge van irritatie zijn echter niet van dezelfde samenstelling als het normale traanvochtlaagje dat altijd over het oog moet liggen, de ‘traanfilm’. Deze overtollige tranen lossen daarom ook het probleem van de droge ogen niet op.

De belangrijkste functie van tranen is de ogen vochtig te houden. Bij elke knipperslag wordt het traanvocht in een dun laagje gelijkmatig verdeeld over het oog. Dit dunne laagje noemt men de ‘traanfilm’. De traanfilm is samengesteld uit drie bestanddelen: een olieachtige laag, een waterige laag en een slijmachtige laag. Als een van de laagjes van de traanfilm ontbreekt of onvoldoende is, kan men last krijgen van droge ogen. Het kan zijn dat men te weinig knippert met de oogleden. Ook kan de leeftijd een rol spelen.

Onderzoek

Door middel van een ‘spleetlamp’-onderzoek kan de oogarts de traanfilm beoordelen. Met behulp van kleurstofdruppels kan dit nog nader onderzocht worden. Ook kan de traanvochtproductie worden gemeten met behulp van een strookje vloeipapier onder het onderste ooglid.

Behandeling

Behandeling is meestal niet eenvoudig, omdat het lang niet altijd lukt de oorzaak van de droge ogen weg te nemen. Dan is het van belang te proberen de irritatie zoveel mogelijk te verminderen. Dit kan door ofwel kunstmatig traanvocht toe te voegen, ofwel door het aanwezige traanvocht zo lang mogelijk vast te houden. Zelf kan de patiënt voorkomen dat het traanvocht te snel verdampt door de luchtvochtigheid in huis te verbeteren, of door buiten een speciale (fiets)bril te dragen.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden