Duizeligheid

Duizeligheid is het gevoel dat je hebt als de relatie met de ruimte om je heen verstoord is. Dit kan zich uiten in draaierigheid, een licht gevoel in het hoofd, het gevoel alsof de wereld om je heen ‘draait’ of dat je zelf ‘rondtolt’. De aanleiding voor duizeligheid kan per persoon verschillen. Na een kort onderzoek zijn meerdere oefeningen en behandelingen in te zetten om de duizeligheid te verhelpen.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor duizeligheid en/of evenwichtsklachten:

 • Vooral een acute aandoening van één evenwichtsorgaan leidt vaak tot heftige duizeligheid met misselijkheid en braken.
 • Aandoeningen van het gezichtsvermogen en vooral van de oogspieren kunnen ook aanleiding geven tot duizeligheid.
 • In spieren en gewrichten zitten gevoelszenuwen die aan de hersenen informatie geven over de houding van het lichaam. Dit zogenoemde ‘diepe gevoel’ kan verstoord raken.
 • Duizeligheid kan ook ontstaan bij stoornissen van de regelcentra van de hersenstam en de kleine hersenen.
 • Bovendien kunnen psychische factoren als stress en spanningen via een indirecte weg ook tot duizeligheid leiden.

Onderzoeken

Het gevoel van duizeligheid zelf is niet te meten, maar de orgaansystemen die een bijdrage leveren aan het handhaven van oriëntatie, houding en evenwicht zijn wél nader onder de loep te nemen. Tot de mogelijkheden behoren:

 • een gehoortest (toon- en spraakaudiometrie)
 • specialistisch evenwichtsonderzoek (elektronystagmografie)

Behandeling

Grofweg is de behandeling als volgt onder te verdelen:

 • medicatie
 • fysiotherapie
 • oefeningen om het evenwichtssysteem opnieuw in te stellen
 • doorverwijzing naar een neuroloog

© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden