Glaucoom

Glaucoom is een veelvoorkomende ziekte aan het oog die in de meeste gevallen gepaard gaat met een te hoge druk binnen in het oog. In het beginstadium veroorzaakt glaucoom geen klachten. Vroege herkenning is belangrijk, omdat onbehandeld glaucoom tot onherstelbare schade aan de oogzenuw en blindheid kan leiden.

De oorzaak van glaucoom is nog onbekend. Wel weten we dat een verhoogde oogdruk een zeer belangrijke factor is. In principe kan iedereen glaucoom krijgen. De belangrijkste factoren die het risico van glaucoom vergroten zijn:

  • een verhoogde oogdruk
  • de aanwezigheid van glaucoom in de familie
  • de leeftijd: met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op glaucoom toe
  • hoge bijziendheid (een sterke min-bril)
  • hoge verziendheid (een sterke plus-bril)
  • het gebruik van bepaalde geneesmiddelen of oogdruppels
  • een doorgemaakt oog-ongeval
  • Afrikaanse afstamming

Onderzoek

Glaucoom kan al in een vroeg stadium ontdekt worden door deskundige controle. Alleen oogdrukcontrole is hiervoor niet toereikend. Het onderzoek naar glaucoom omvat onder andere het meten van de oogdruk, het inwendig bekijken van het oog en zo nodig het bepalen van het gezichtsveld.

Behandeling

Als de diagnose glaucoom wordt gesteld, probeert de oogarts eerst de oogdruk te verlagen. Meestal met oogdruppels, maar soms ook met tabletten. Ook kan besloten worden een laserbehandeling uit te voeren. Met een laserstraal wordt de afvoer van het inwendige oogvocht verbeterd, waardoor de oogdruk vermindert. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de afvoer van het inwendige oogvocht door een operatie te verbeteren. Deze ingreep heeft als doel de oogdruk voldoende te laten dalen om beschadiging van de oogzenuw te voorkomen of te stabiliseren. Al bestaande schade aan de oogzenuw en het gezichtsvermogen kan niet meer ongedaan worden gemaakt.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden