Migraine

Migraine bestaat uit aanvallen waarbij de hoofdpijn vaak op de voorgrond staat. Migraine komt vaak voor. Naar schatting lijdt ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking aan migraine. Migraine komt vaker voor bij vrouwen.

Klachten

De migraineaanval is te verdelen in de voorfase (waarschuwing), aurafase, hoofdpijnfase en de herstelfase. Tijdens de voorfase kunnen klachten optreden van dorst, bleekheid, misselijkheid, geeuwen, stijve nek, vermoeidheid, concentratieproblemen, stemmings- of gedragsveranderingen. Klachten in de aurafase zijn voorbijgaande klachten, die gewoonlijk korter duren dan zestig minuten. In de aurafase ziet men vaak lichtflitsen of vlekken voor de ogen, maar er kunnen ook tintelingen optreden, gevolgd door gevoelloosheid in een arm of been. De typische hoofdpijn bij migraine is eenzijdig, kloppend van karakter, gaat gepaard met misselijkheid, overgeven en overgevoeligheid voor licht en geluid. De pijn wordt meestal erger door lichamelijke inspanning. Niet iedere migrainepatiënt heeft dezelfde klachten; bijvoorbeeld bij de één kan de hoofdpijn dubbelzijdig zijn en bij de ander treden geen aura’s op. Een aanval kan uren tot dagen duren en verdwijnt pas vaak als de patiënt gaat slapen.

Oorzaak

Migraine is een neuro-vasculaire ziekte waarbij delen van de hersenen, zenuwen en bloedvaten betrokken zijn. Tijdens migraineaanvallen speelt de ontregeling van de vijfde hersenzenuw en een veranderde gevoeligheid voor pijn een belangrijke rol.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden