Refractieafwijking

Om scherp te zien is het nodig dat lichtstralen uit de buitenwereld precies op het netvlies van het oog samenvallen. Bij het normale oog zorgen het hoornvlies en de lens in uw oog ervoor, dat bij zien in de verte op het netvlies een helder beeld ontstaat.

Wanneer de sterkte van hoornvlies en ooglens niet goed in verhouding staan tot de lengte van de oogbol dan vallen de lichtstralen uit de buitenwereld bij het in de verte kijken niet precies samen op het netvlies. Er is dan geen sprake van een oogziekte, of zwakte, maar van een zogeheten refractieafwijking. De eenvoudigste manier om een brekings- of refractieafwijking te behandelen is met een bril, of contactlenzen. Daarnaast is ook een operatie mogelijk.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden