Schouder uit de kom (luxatie)

Het schoudergewricht is het meest beweeglijke gewricht van het lichaam. Het kan alle kanten op bewegen. Hierdoor is het gewricht echter ook kwetsbaar: de schouder kan relatief gemakkelijk uit de kom gaan. Dit wordt luxatie genoemd. Hierbij kunnen ook banden of pezen scheuren, kan bot beschadigd raken of kan zelfs beschadiging van zenuwen optreden.

Oorzaken

Het schoudergewricht gaat meestal naar voren uit de kom, soms naar achteren en heel zelden naar onderen. Bij zo’n voorste (anterieure) luxatie ligt de schouderkop aan de voorzijde ten opzichte van de schouderkom. Dit kan bijvoorbeeld optreden bij het heffen en tegelijk naar achter draaien van de arm aan het begin van een werpbeweging. Ook een val op de uitgestrekte arm kan een voorste luxatie tot gevolg hebben.

Symptomen

Wanneer de schouder uit de kom is, raken de spieren van de arm in een kramptoestand (spasme). Hierdoor ontstaat hevige pijn en de spierverkramping maakt het moeilijk de schouder weer in de kom te trekken. Andere symptomen zijn zwelling, veranderde vorm, gevoelloosheid en soms krachtsverlies. Als de schouder vaker uit de kom gaat, spreken we van een schouderinstabiliteit.

Diagnostiek

Uw arts zal lichamelijk onderzoek van de schouder doen. Vrijwel altijd worden ook röntgenfoto’s van de schouder gemaakt, al dan niet pas nadat de schouder terug in de kom is gezet.

Behandeling

Uw arts zal met een speciale techniek proberen de schouder weer in de kom te krijgen (gesloten repositie). Bij succes is de pijn direct verdwenen! Wanneer het niet lukt, zal de schouder op de operatiekamer terug op zijn plaats gezet moeten worden (open repositie). Gelukkig is dit vrijwel nooit nodig.

Revalidatie en herstel

Nadat de schouder weer in de kom is gezet, krijgt u een mitella of sling. Wanneer de pijn en zwelling voldoende zijn afgenomen, krijgt u oefeningen voorgeschreven zodat de schouder niet stijf wordt (frozen shoulder). Bovendien zullen de oefeningen u helpen de spieren zodanig te versterken dat de kans op een nieuwe luxatie beperkt is.

Als, ondanks alles, de schouder vaker uit de kom gaat, kan uiteindelijk een operatie nodig zijn om de schouder weer stabiel te krijgen.

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden