Vernauwing in de plasbuis

De plasbuis, ook wel urinebuis genoemd, loopt bij de man vanaf de blaas, door de prostaat tot aan de eikel van de penis. In de plasbuis kunnen vernauwingen ontstaan, waardoor het plassen moeizamer verloopt en in sommige gevallen zelfs helemaal niet meer gaat.

Een vernauwing van de plasbuis kan door verschillende oorzaken ontstaan:

  • anatomische aanleg (bijvoorbeeld kleppen in de plasbuis)
  • ontsteking in de plasbuis (bijvoorbeeld Chlamydia)
  • nadat u in het verleden een keer een urinekatheter heeft gehad of een urologische ingreep via de plasbuis (bijvoorbeeld na het
    verwijderen van een blaastumor)
  • eerdere urologische ingreep aan de plasbuis
  • trauma of ongeval (bijvoorbeeld met een val op de fietsstang)

Door de bovenstaande oorzaken kan er littekenweefsel ontstaan, waardoor de plasbuis vernauwd wordt.

Onderzoek

Wanneer de kracht van de plasstraal minder wordt, kan dit het gevolg zijn van een vernauwing in de urinebuis. Soms moet men zelfs persen om de urine uit de blaas te krijgen. Wanneer door de vernauwing de blaas zich niet goed meer leegt, kunnen er blaasontstekingen ontstaan. Dit kan het eerste verschijnsel zijn van een vernauwde plasbuis. Ook kan het zo zijn dat het niet lukt om een urinekatheter in de plasbuis op te voeren, waardoor de vernauwing aan het licht komt. Indien de arts aan een vernauwing denkt, kijkt hij of zij met een scopie (dun slangetje met een camera erop) in de plasbuis om een vernauwing vast te stellen. Ook kan er aanvullend röntgenonderzoek worden gedaan. Met behulp van contrastvloeistof die in de plasbuis wordt gebracht, kan de vernauwing worden afgebeeld.

Behandeling

De vernauwing in de plasbuis kan met een operatie worden opgeheven. De operatie vindt plaats onder volledige narcose of via een ruggenprik. U ligt met uw benen opgetrokken in beensteunen. Om de vernauwing op te heffen moet het litteken, dat zich in de plasbuis bevindt en dus de vernauwing veroorzaakt, worden opgeheven door deze in te snijden. Dit kan op twee manieren gebeuren, een operatie volgens Sachse of een operatie volgens Otis. Op welke manier het gebeurt, hangt af van de lengte van de vernauwing en van de plaats in de plasbuis.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden