Diëtetiek

Diëtetiek

040 - 239 88 69

ma-vr 08:30-17:00

Route: 081

Tijdens opname in het ziekenhuis of na een bezoek aan de specialist op de polikliniek, kunt u voedingsbegeleiding nodig hebben. Uw operatie, of ziekte kan klachten veroorzaken waarvoor overleg nodig is wat u kunt eten of drinken. Maar het kan ook zijn dat een dieet onderdeel is van de behandeling: bijvoorbeeld het verbeteren van uw voedingsconditie voordat u een operatie kunt ondergaan, een dieet bij ziekten zoals kanker, nierziekten, diabetes of hart- en vaatziekten.

Deskundig advies over voeding

De diëtist is de specialist op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Ze heeft kennis van onder andere de spijsvertering, de functie van voedingsstoffen in het menselijk lichaam, medische kennis, voedingsbehoefte van het lichaam en samenstelling van voedingsmiddelen. Ze bespreekt uw situatie en kan voorlichting geven over de invloed van voeding op gezondheid en ziekte. Ze verkent samen met u de mogelijkheden om uw voedingsaanpak te veranderen, zodat uw klachten afnemen, of om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Ze helpt u de vertaalslag te maken naar een persoonlijk voedingsadvies, rekening houdend met uw situatie, wensen en voorkeuren. Ze biedt u ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van de voedingsmaatregelen. Om goed aan te sluiten bij uw situatie, werkt de afdeling Diëtetiek nauw samen met andere hulpverleners, specialisten en teams in het ziekenhuis.

De titel ‘diëtist’ is beschermd. Alleen professionals met een afgeronde Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek mogen deze titel gebruiken, dit is vastgelegd in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijk register, waarin diëtisten zich kunnen registreren als ze kunnen aantonen dat ze aan kwaliteitseisen voldoen. De diëtisten in het Catharina Ziekenhuis staan geregistreerd in dit Kwaliteitsregister. De afdeling diëtetiek zorgt voor bijscholing middels een scholingsplan en de diëtisten zijn vertegenwoordigd in regionale en landelijke netwerken.

Wanneer is een diëtist nodig?

Wanneer u bent opgenomen in het Catharina Ziekenhuis of onder behandeling bent van een van de medisch specialisten kan uw behandelend medisch specialist de diëtist in consult vragen. U kunt ook zelf aan uw specialist vragen of het zinvol is om een diëtist te raadplegen. Binnen het Catharina Ziekenhuis werken de verschillende diëtisten met ieder een eigen specialisme of aandachtsgebied. Elke afdeling heeft op deze manier een of meerdere vaste diëtisten die daar werken als onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam.

Klinische behandeling

De afdeling Diëtetiek kan voedings- of dieetbehandeling bieden tijdens een opname (klinische behandeling). Uw behandelend medisch specialist beoordeelt dat in uw situatie een dieet nodig is in uw behandeling en vraagt een diëtist in consult. Zij bezoekt u dan op de verpleegafdeling.

Daarnaast wordt elke opgenomen patiënt (m.u.v. dagbehandeling, intensive care en kraamafdeling) bij opname gescreend op ondervoeding. De screening bestaat uit vragen over gewichtsverloop en eetlust. De verpleegkundige brengt hiermee in kaart of u risico loopt op een slechte voedingstoestand of dat u in een slechte voedingstoestand verkeert. Is dit laatste het geval, dan schakelt zij via deze route een diëtist in.

De diëtist bespreekt met u voedings- en/of dieetadviezen en stelt in overleg met u een behandelplan op. De diëtist rapporteert haar behandeling en het advies in uw dossier, zodat alle hulpverleners die u helpen tijdens uw opname over de besproken voedingsinformatie beschikken:

  • uw behandelend medisch specialist
  • de verpleegkundigen
  • voedingsassistenten
  • eventuele overige behandelaars zoals de fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog etc.

Deze begeleiding wordt vervolgd gedurende de opname. De diëtist staat in contact met de andere hulpverleners en als uw situatie verandert, bespreekt zij zo nodig ook aanpassing in het behandelplan. Als u met ontslag gaat, bespreekt de diëtist of het nodig is om uw dieet thuis voort te zetten en hoe uw voedingsaanpak er in de thuissituatie uit kan zien. Vervolgbehandeling na ontslag kan in bepaalde situaties verlopen via de diëtist van het Catharinaziekenhuis op de polikliniek. Het kan ook zijn dat u het advies krijgt uw behandeling bij een diëtist in de eerste lijn voort te zetten (o.a. thuiszorg, zelfstandig gevestigde diëtist). Als dit aan de orde is kan de diëtist die u tijdens de ziekenhuisopname heeft behandeld, zorgen voor een overdracht.

Poliklinische behandeling

Uw behandelend medisch specialist kan u doorverwijzen naar het poliklinische spreekuur van de diëtisten in het Catharina Ziekenhuis. Afhankelijk van uw situatie en de benodigde dieetbehandeling kan het ook zijn dat de medisch specialist u verwijst naar een diëtist in de eerste lijn.

Vergoeding

Voor zowel de klinische als de poliklinische behandeling door de diëtisten van het Catharina Ziekenhuis geldt dat ze onderdeel uitmaken van de specialistische behandeling. Bij de start van de behandeling door de medisch specialist, kan mogelijk uw eigen risico worden aangesproken. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Onze medewerkers

Veelgestelde vragen


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden