Nierziekten

Nierziekten

040 - 239 58 00

di, do, za (08.00-19.30 en ma, wo, vr 08.00-23.30)

Route: 102

De afdeling Nierziekten van het Catharina Ziekenhuis en het Dialysecentrum Deurne van het Elkerliek ziekenhuis is met meer dan 200 patiënten in 2021 het op één na grootste landelijke centrum waar zorg voor nierziekten wordt geboden.

 

Patiënten met nierfalen kunnen in het Catharina Ziekenhuis terecht voor onderzoek en behandeling van ziekten van de nieren en nierfalen. Maar ook voor een nierfunctie vervangende therapie zoals een dialyse (zuiveren van bloed) en de voorbereiding en/of begeleiding van een niertransplantatie.

Samenwerking Elkerliek ziekenhuis/Catharina Ziekenhuis

Het Elkerliek ziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis werken al sinds 2009 samen om de nierpatiënten uit deze regio optimaal te kunnen begeleiden. Patiënten uit de regio Helmond/ Venray / Deurne kunnen naar het Dialysecentrum in Deurne. Patiënten uit de regio Eindhoven kunnen terecht op de afdeling Nierziekten in het Catharina Ziekenhuis.

De behandeling van patiënten met nierfalen is erop gericht om zolang mogelijk te voorkomen dat er gedialyseerd moet worden. Patiënten worden intensief begeleid door verschillende specialisten van de Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek. Als de nieren minder dan 15 procent werken dan volgt een behandeling die de werking van de nieren overneemt.

Op de afdeling Nierziekten worden verschillende vormen van nierfunctie vervangende therapie aangeboden:

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënten van de afdeling Nierziekten zijn zeer tevreden over de geleverde zorg. Dat blijkt uit recente patiënttevredenheidsonderzoeken. De scores schommelen tussen 8 en 8,7. Met name de tevredenheid over de zorgprofessionals en de beleving van het ziekenhuis als geheel scoren hoog.

Nierpatiëntenvereniging

Leven met nierfalen grijpt diep in op het persoonlijk leven en het maatschappelijk functioneren van een patiënt en zijn/haar omgeving. Daarom is er de nierpatiëntenvereniging van het Catharina Ziekenhuis en Elkerliek ziekenhuis: Regionale Nierpatiëntenvereniging NefroN. U kunt hier terecht voor lotgenotencontact, informatie, ontspanningsactiviteiten en behartiging van uw belangen.

Meer informatie over de Regionale Nierpatiëntenvereniging NefroN

Nierpatiënten en hun partner met een patiëntrelatie tot het Catharina Ziekenhuis en het Elkerliek ziekenhuis kunnen lid worden van de vereniging. Ook als u getransplanteerd bent, kunt u lid blijven. De vereniging bestaat uit ongeveer 180 leden.

Doelstelling vereniging

Het belangrijkste doel van de vereniging is om nierpatiënten met elkaar in contact te laten komen. Daarnaast geeft de vereniging informatie en voorlichting aan nierpatiënten. Ook behartigt het de belangen van de nierpatiënten. Hierbij vormt de vereniging een schakel tussen de patiënt, de dialyseafdeling van het ziekenhuis, regionale dialysecentra en de landelijke patiëntenvereniging.

De Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis/Elkerliek ziekenhuis is financieel afhankelijk van donaties en giften. De leden betalen een zeer geringe contributie, omdat de patiëntenvereniging geen financiële drempel wil opwerpen. Dit om te voorkomen dat mensen hierdoor afzien van het lidmaatschap.

Landelijke Nierpatiëntenvereniging NVN

Van de contributie draagt de vereniging een deel af aan de landelijke Nierpatiëntenvereniging (NVN) waardoor iedereen ook lid is van de NVN en het blad ‘Wisselwerking’ ontvangt.

Meer informatie

Meer informatie over de Nierpatiëntenvereniging Catharina Ziekenhuis/Elkerliek ziekenhuis vindt u op de website van de vereniging: rnv-nefron.nl

Onze medewerkers

Veelgestelde vragen

  • De medisch maatschappelijk werker biedt begeleiding en ondersteuning bij zorgen en vragen die  voortkomen uit uw ziekte en behandeling en kan helpen bij de therapiekeuze die het beste in uw leven in te passen is. De medisch maatschappelijk werker zal d.m.v. een huisbezoek bij u thuis nader kennismaken met u en uw naasten. Tijdens dit gesprek is dan ruimte voor gespreksonderwerpen als uw welbevinden, zijn er zorgen en welke therapie het beste bij u past.

  • Helaas is dat in ons centrum niet mogelijk, vanwege de acute functie van onze afdeling, kunnen we geen vakantieplekken reserveren. U kunt informeren in Dialyse Centrum Deurne, op deze locatie worden wel vakantiedialyses verzorgd.

  • De afdeling Nierziekten heeft een HKZ-certificaat. HKZ staat voor stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; een toonaangevend kwaliteitsinstituut in de zorgsector. Er wordt kwalitatief goede zorg geleverd door deskundig personeel en de medewerkers willen deze zorg continu verbeteren. Met dit certificaat toont de afdeling Nierziekten aan te voldoen aan de normen die door dialysepatiënten, dialyseverpleegkundigen, nefrologen en zorgverzekeraars zijn vastgesteld. Het certificaat is van toepassing op het uitvoeren van alle vormen van nierfunctie vervangende therapie. Meer informatie staat op www.hkz.nl.

  • De afdeling Nierziekten werkt volgens de landelijke NFN-richtlijnen; Nederlandse federatie voor Nefrologie (zorg voor nierziekten). De NFN heeft het doel om de kwaliteit te handhaven en ontwikkeling van de klinische en experimentele nefrologie te bevorderen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden