Geheugen onderzoek centrum (GOC)

Geheugenonderzoekcentrum

040 - 239 91 50

Route: 56

Het Geheugenonderzoekcentrum (GOC) van het Catharina Ziekenhuis is een samenwerkingsverband van de afdelingen Geriatrie, Neurologie en Medische Psychologie. Het GOC is uitsluitend bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en/of andere problemen in het cognitieve functioneren. Samen met uw partner, familielid of kennis wordt geprobeerd te achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is.

Wanneer u door de huisarts bent aangemeld voor het GOC krijgt u een dagprogramma op de polikliniek Geriatrie/neurologie. Op die dag zullen lichamelijk onderzoek, gesprekken met de neuroloog of klinisch geriater en de GOC-verpleegkundigen, bloedprikken, een MRI-onderzoek en geheugentesten bij de psychologen plaatsvinden. We onderzoeken met name problemen rondom:

  • het geheugen
  • het taalgebruik
  • het oriëntatievermogen
  • het kunnen uitvoeren van complexe handelingen

Het is belangrijk al vroeg vast te stellen wat er aan de hand is. Zo kan de behandeling en begeleiding op tijd starten. Voor uw gemak vinden de onderzoeken en testen in het Geheugenonderzoekcentrum zoveel mogelijk op één dag plaats.

.

Onze medewerkers


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden