HaCa

HaCa

040 – 239 84 05

Het Catharina Ziekenhuis hecht veel waarde aan een goede samenwerking tussen zorgverleners onderling. Wij staan klaar voor deskundig advies en stellen samen met u en de patiënt het beste zorgplan samen. Zo creëren we met elkaar de best passende zorg voor uw patiënt. Deze praktische informatie kan u hierin ondersteunen.

Netwerken van zorg

Netwerken van zorg zijn noodzakelijk om de steeds verder concentrerende zorg te kunnen blijven aanbieden. Dit past ook bij de toon van het hoofdlijnenakkoord ‘de juiste zorg op de juiste plaats’, dichtbij (t)huis waar het kan, maar geconcentreerd als dat de waarde van zorg ten goede komt. Ons uitgangspunt is dat we onderdeel zijn van verschillende, soms overlappende, netwerken. We maken hierin nu een onderscheid tussen een netwerk voor onze speerpunten, voor onze basis electieve zorg, netwerken met andere zorgaanbieders en wetenschap. Onze samenwerkingsverbanden zijn herkenbaar, betrouwbaar en consistent voor de verschillende partners waarmee we een netwerk vormen.

Vloeiend proces voor de patiënt

De in- en uitstroom in ons ziekenhuis kan beter. Ook hiervoor gaan we aan de slag met netwerken en het organiseren van de zorg als één vloeiend proces voor de patiënt. Hiervoor zijn de huisartsen en zorgaanbieders van verpleeg-, verzorging-, revalidatie- palliatieve- en thuiszorg nodig. Het doel is om meer zorg die nu ‘onterecht’ in het ziekenhuis wordt geleverd zoveel mogelijk op een andere plaats te organiseren, bijvoorbeeld bij verpleeg- en revalidatie instellingen, thuis, of in hospices.

Platform HaCa

Het Platform HaCa (Huisartsen Catharina Ziekenhuis) is een samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten van het Catharina Ziekenhuis. Het Platform HaCa werkt aan een optimale samenwerking tussen de 1e en 2e lijn, waardoor de kwaliteit van zorg voor onze gezamenlijke patiënten zo groot mogelijk wordt. In dit platform ontstaan ideeën voor samenwerking, worden landelijke en regionale ontwikkelingen gevolgd, worden knel- en verbeterpunten besproken in de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis. Gezamenlijk wordt verdieping aangebracht en nieuwe ontwikkelingen gestart op het gebied van samenwerking.

Platform HaCa bestaat uit de volgende leden:

Yvonne van Oosterhout Medisch coördinator Transmurale Zorg
Eveline Besselaar Internist
Frank de Ruijter Huisarts
Frederieke de Bever Huisarts
Hans Rutten Huisarts
Joyce Curvers Klinisch chemicus
Maurits Westein Huisarts
Misja Cremers Huisarts
Pepijn van der Voort Cardioloog
Wouter Curvers Maag- darm- leverarts
Yvonne van Riet Chirurg

Secretariaat

Josee Weerden

Contactgegevens

Postadres:
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven

Bezoekadres & telefoonnummer:

Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
Telefoonnummer 040 – 239 84 05
E-mailadres infohaca@catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden