HaCa Bij- & nascholing

HaCa organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en specialisten. Hierdoor leveren we een bijdrage aan kennisoverdracht. Tevens bieden we een ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.

Om in de regio Zuidoost Brabant de planning en voorbereiding van scholingsactiviteiten te bundelen is er een regionale digitale scholingsagenda te vinden via de website van stichting KOH. In dit scholingsoverzicht zijn de voorgenomen en geplande scholingsactiviteiten van de stichting KOH en de transmurale centra (HaCa, Transmurale Zorg Elkerliek, TransMàx, THEMA) m.b.t. huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk in de regio ZOB opgenomen.

Bedside Teaching

De bedside teaching op de 3e dinsdag van de maand is een vast onderdeel op de HaCa agenda. Deze scholing is voor alle huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde toegankelijk. Het doel van deze nascholing is deskundigheidsbevordering en het verbeteren van de communicatie en afstemming tussen de 1e en 2e lijn. De onderwerpen kunnen door huisartsen en specialisten worden ingebracht. Naar gelang het onderwerp worden specialisten uit het ziekenhuis benaderd om hieraan hun bijdrage te leveren. De nascholing duurt twee uur (accreditatie voor 2 uur) en gebeurt aan de hand van casuïstiek. De huisartscoördinator van de Bedside Teaching is Marjolein Visser, huisarts in Eindhoven.

Heilig uur

In het Catharina Ziekenhuis wordt elke donderdag van 12.30 – 13.30 uur in de Congreszaal of het Auditorium het zogeheten ‘heilig uur’ aangeboden. Ook huisartsen (in opleiding) zijn welkom om aan het heilig uur deel te nemen. U hoeft zich voor de bijeenkomsten niet aan te melden.

OverEINDse dagen
De OverEINDse dagen zijn een jaarlijks terugkerende nascholingsreis voor huisartsen en specialisten uit de adherenties van het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC. De doelstelling is nascholing van huisartsen, evenals bevordering van de samenwerking in de 1e en 2e lijns gezondheidszorg. Van de OverEINDse dagen verschijnt jaarlijks een congresverslag: het EINDverslag. Hieronder kunt u de reeds gepubliceerde versies inzien of downloaden.

Vaardigheidstrainingen

Het skillslab van het Catharina Ziekenhuis biedt de mogelijkheid om in samenwerking met de specialisten van het Catharina Ziekenhuis vaardigheidstrainingen voor huisartsen te organiseren. Al naar gelang de behoefte wordt een vaardigheidstraining georganiseerd. Het onderwerp wordt voorbereid door een specialist en een huisarts, waarbij de huisartsgeneeskundige invalshoek duidelijk op de voorgrond staat. De trainingen worden geaccrediteerd voor de duur van de bijeenkomst (2-3 uur).


VIP presentaties

De Zorgadviesraad organiseert periodiek een ‘VIP’. Bij elke VIP presentatie staat een ander onderwerp centraal, welke wordt belicht vanuit de praktijk van de verschillende medewerkers van het Catharina Ziekenhuis. De VIP’s zijn vooral bedoeld voor de verpleegkundigen, verzorgenden, para- en perimedici in huis. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Afhankelijk van het thema kan een VIP interessant zijn voor diverse disciplines in de eerste lijn. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk; u hoeft zich niet aan te melden.


 

Datum Tijdstip Bijeenkomst  

Dinsdag 28 november 2023

19.00 uur tot 22.00 uur
Catharina Ziekenhuis – Auditorium/Congreszaal, Eindhoven

Refereeravond Kindergeneeskunde 
Inschrijven is niet nodig.

Dinsdag 16 januari 2024

17.45 uur – 19.45 uur
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

 

Bedside Teaching: HNP zorgstraat/afstemming tussen 1e en 2e lijn: theoriedeel en praktijkdeel (priksessie) voor HNP op de pijnbehandelkamer

 

Inschrijven Bij- en nascholingen

"*" geeft vereiste velden aan

Aanhef*
Naam*
Adres*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden