HaCa Bij- & nascholing

HaCa organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en specialisten. Hierdoor leveren we een bijdrage aan kennisoverdracht. Tevens bieden we een ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren.

Om in de regio Zuidoost Brabant de planning en voorbereiding van scholingsactiviteiten te bundelen is er een regionale digitale scholingsagenda te vinden via de website van stichting KOH. In dit scholingsoverzicht zijn de voorgenomen en geplande scholingsactiviteiten van de stichting KOH en de transmurale centra (HaCa, Quartz, TransMàx, THEMA) m.b.t. huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk in de regio ZOB opgenomen.

Bedside Teaching

De bedside teaching op de 3e dinsdag van de maand is een vast onderdeel op de HaCa agenda. Deze scholing is voor alle huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde toegankelijk. Het doel van deze nascholing is deskundigheidsbevordering en het verbeteren van de communicatie en afstemming tussen de 1e en 2e lijn. De onderwerpen kunnen door huisartsen en specialisten worden ingebracht. Naar gelang het onderwerp worden specialisten uit het ziekenhuis benaderd om hieraan hun bijdrage te leveren. De nascholing duurt twee uur (accreditatie voor 2 uur) en gebeurt aan de hand van casuïstiek. De huisartscoördinator van de Bedside Teaching is Marjolein Visser, huisarts in Eindhoven.

Heilig uur

In het Catharina Ziekenhuis wordt elke donderdag van 12.30 – 13.30 uur in de Congreszaal of het Auditorium het zogeheten ‘heilig uur’ aangeboden. Ook huisartsen (in opleiding) zijn welkom om aan het heilig uur deel te nemen. U hoeft zich voor de bijeenkomsten niet aan te melden.

OverEINDse dagen
De OverEINDse dagen zijn een jaarlijks terugkerende nascholingsreis voor huisartsen en specialisten uit de adherenties van het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC. De doelstelling is nascholing van huisartsen, evenals bevordering van de samenwerking in de 1e en 2e lijns gezondheidszorg. Van de OverEINDse dagen verschijnt jaarlijks een congresverslag: het EINDverslag. Hieronder kunt u de reeds gepubliceerde versies inzien of downloaden.

De jaarlijkse congresreis van stichting OverEIND vond plaats van 23-26 januari 2019 in Levi, Fins Lapland. Een overzicht van de presentaties kunt u hier bekijken.

Eindverslag 2019
Eindverslag 2018
Eindverslag 2017

Datum Tijdstip Bijeenkomst
Dinsdag 21 september 17.45 uur
Bedside Teaching Farmacogenetica/DNA paspoort en toepassing tbv patiëntenzorg in zowel 1e als 2e lijn
Dinsdag 21 september  19.30 uur
Refereeravond Kindergeneeskunde CZE
Dinsdag 19 oktober 17.45 uur
Bedside Teaching HNP zorgstraat/ afstemming tussen 1e en 2e lijn: therorie deel en praktijk deel (priksessie) voor HNP op de pijnbehandelkamer
Dinsdag 19 oktober  19.30 uur
Refereeravond Kindergeneeskunde MMC-V
Dinsdag 16 november 17.45 uur
Bedside Teaching Rol van neuropsychologie/psychologie en bariatrische chirurgie
Dinsdag 16 november  19.30 uur
Refereeravond Kindergeneeskunde CZE
Dinsdag 21 december 17.45 uur
Bedside Teaching 1) antibiotica resistentie 2) exotische virussen in NL 3) corona diagnostiek

Inschrijven Bij- en nascholingen

Aanhef*
Naam*
Adres*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden