Als elke seconde telt, kan 5G belangrijke tijd winnen

Als elke seconde telt is de juiste zorg op de juiste plek belangrijk. Direct meedenken in de ambulance vanuit het ziekenhuis. Toekomstmuziek? Niet in Eindhoven… waar vandaag de 5G HUB is geopend. Samen met de Ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost en Philips onderzoekt het Catharina Ziekenhuis in het pilotproject ‘Connected Ambulance’ de kansen van 5G voor de stad Eindhoven binnen de zorg.

Het ziekenhuis van de toekomst is in de visie van Philips een ziekenhuis zonder muren, met technologie die ervoor zorgt dat zorgverlening plaatsvindt daar waar de patiënt is. Er is een groeiend tekort aan personeel in de zorg en een toenemende behoefte aan zorg omdat mensen langer leven. Om ook in de toekomst kwalitatieve zorg te kunnen blijven verlenen, moet zorg op een andere manier georganiseerd worden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor digitalisering. 5G kan het ziekenhuis van de toekomst een stap dichterbij brengen, omdat het op diverse manieren zorg op afstand kan ondersteunen.

Live registratie op afstand

Tijdens de opening gaven het Catharina Ziekenhuis, GGD Brabant-Zuidoost en Philips een kijkje in deze 5G-toekomst. Vanuit een zogenoemde ‘Connected Ambulance’ kreeg een patiënt eerste hulp verleend door ambulancepersoneel van de GGD Brabant Zuidoost. Daarbij kregen zij assistentie bij het maken van een echo door SEH-arts dr. Sander Wever van het Catharina Ziekenhuis en Medisch Manager van de GGD Brabant-Zuidoost. Hoewel het nu nog een pilotproject betreft, hoopt Wever door de komst van spoedechografie op de ambulance en de mogelijkheid mee te kijken op afstand dat de zorg van de toekomst nog beter wordt. Met live-registratie op afstand en directe uitwisseling van data ter voorbereiding op de acute zorg op de Spoedeisende Hulp, is in de nabije toekomst belangrijke tijd te winnen als elke seconde telt.

Zorg van de toekomst

“De ‘Connected Ambulance’ is een innovatief project waarbij we samen met diverse partijen kijken hoe we in de toekomst met behulp van nieuwe technologie, zoals spoedechografie en een 5G verbinding, de acute zorg voor de patiënt nog verder kunnen verbeteren. Wat als ambulancepersoneel tijdens een reanimatie op straat al een diagnose kan stellen en de juiste behandeling kan starten, met behulp van echografie met supervisie op afstand via het 5G netwerk? En denk maar eens aan de mogelijkheden van informatieoverdracht. Hoe fantastisch is het als we al mee kunnen kijken in de ambulance of kunnen zien hoe de plaats van het incident eruit ziet. Maar ook het nog sneller doorsturen van allerlei mogelijke gegevens vanuit de ambulance gaat zorgen voor nog betere zorg. Denk aan de beelden van een echo, veranderingen in de toestand van de patiënt of medicatie die al is toegediend. Op het moment dat de patiënt arriveert in het ziekenhuis, kunnen wij verder gaan waar de ambulance is gestopt. Het is belangrijk dat we ons hierop gaan voorbereiden. We hopen dat met behulp van 5G in de toekomst een snelle, veilige en betrouwbare manier van verbinding tot stand kan worden gebracht tussen plaats incident, ambulance en ziekenhuis”, legt Wever uit.

De 5G HUB is een samenwerking tussen VodafoneZiggo, Ericsson, Brainport Eindhoven en High Tech Campus.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden