Alsnog een vergunning voor uitvoeren van THI’s

Het Catharina Ziekenhuis heeft op dinsdag 8 februari 2011 van het Ministerie van VWS gehoord dat het alsnog een vergunning krijgt voor het uitvoeren van Transcatheter hartklepinterventies (THI’s). Aanvankelijk weigerde het Ministerie om een vergunning af te geven, waartegen het Catharina Ziekenhuis in bewaar ging bij de VWS-bewarencommissie.

De VWS-bezwaarcommissie heeft uitgesproken dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een onzorgvuldig traject heeft doorlopen bij haar advies aan de minster voor het verlenen van de THI-vergunningen. Naar mening van de bezwarencommissie kregen het Catharina Ziekenhuis en een aantal andere ziekenhuizen hierdoor ten onrechte geen THI-vergunning.

In de bezwaarprocedure heeft het Catharina Ziekenhuis al vanaf het begin aangegeven dat de toetsingsprocedure van de IGZ extreem onzorgvuldig was gedaan en dat er aan het advies van de IGZ tal van gebreken kleefden. Het Catharina Ziekenhuis is daarom content dat zij de vergunning alsnog heeft gekregen op basis van bewezen kwaliteit van zorg.

Grootste Cardiologische interventie-centrum
Het Catharina Ziekenhuis is het grootste cardiologische interventie-centrum van Nederland. Sinds mei 2008 voert het ziekenhuis de THI-behandeling als eerste zelfstandig uit en inmiddels is zij uitgegroeid tot het grootste interventie-centrum in Nederland met hoge kwaliteit. Het ziekenhuis heeft een zeer goede (inter)nationale reputatie op het gebied van THI’s. Via de satelliet hebben de Catharina-cardiologen vorig jaar aan meer dan 10.000 internationale congresbezoekers vanuit de hele wereld ‘live’ deze techniek gedoceerd.

Laagste mortaliteit
De THI is een techniek voor de vervanging van hartkleppen via de lies bij (meestal) oudere patiënten die om uiteenlopende redenen (meestal een slechte conditie) niet meer kunnen worden geopereerd. Landelijk gezien heeft het Catharina Ziekenhuis de op een na laagste mortaliteit (sterfte) voor deze behandeling. Jaarlijks worden er in het ziekenhuis ongeveer honderd THI’s uitgevoerd.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden