Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, dat is een relatief nieuwe stroming in de psychologie. Volgens het ACT-gedachtegoed hoort pijn (zowel lichamelijk als emotioneel) nou eenmaal bij het leven, maar levert vooral de worsteling met deze pijn veel problemen op.

In een ACT-traject leert u een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van de zaken zoals ziekte, pijn, vermoeidheid of angstige gedachten. Door bewust ruimte te maken voor deze ‘negatieve’ dingen, in plaats van er continu mee te strijden, hebben ze een minder groot effect op uw leven. Een ander onderdeel van de therapie is mindfulness, waarbij u leert de aandacht te richten op het hier en het nu. Daardoor kunt u op een bewuste en milde manier naar uzelf en uw omgeving kijken. Vervelende emoties, ervaringen en gedachten zullen niet verdwijnen, maar door er op deze andere manier mee op te gaan, zult u merken dat het uw leven een stuk minder zal beheersen. Hierdoor houdt u meer energie en ruimte over om te besteden aan de dingen die écht belangrijk voor u zijn.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden