ECMO behandeling

ECMO is een behandeling voor als het hart en/of de longen slecht werken door een ziekte of door een operatie. Hierbij neemt een apparaat de functie van het hart en/of de longen over, zodat deze de kans krijgen te herstellen. Deze behandeling wordt op de Intensive Care gegeven.

Een ECMO-behandeling is vergelijkbaar met een behandeling door een hart-longmachine, een apparaat dat de functie van het hart en/of de longen geheel of gedeeltelijk overneemt. De ECMO-behandeling kan een lange(re) periode gedaan worden en verschilt daarmee van een ‘gewone’ hart-longmachine die meestal kort wordt ingezet.

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden