Gedragstherapie

Gedragstherapie is er op gericht het gedrag van mensen te veranderen zodat ze zich beter voelen.

Binnen de gedragstherapie bestaan er verschillende mogelijkheden. Een aantal veel gebruikte technieken waarvan we binnen de medische psychologie gebruik maken zijn: belonen en het versterken van gewenste associaties, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, ‘emotion focused therapy’ en ‘acceptance and commitment therapy’.

  • Het principe van belonen en versterken van gewenste associaties zetten we vooral in bij jonge kinderen. Vanwege hun leeftijd leren zij het best door in een veilige en positieve omgeving wenselijk gedrag te versterken en uit te vergroten. Van deze behandelvorm wordt regelmatig gebruik gemaakt bij de behandeling van jonge kinderen met fecale incontinentie.
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapie die veel wordt toegepast bij klachten zoals somberheid of angst. Daarnaast wordt het ingezet voor het leren omgaan met lichamelijke klachten zoals chronische pijn. Binnen de CGT ligt de focus op het anders leren aankijken tegen problematische situaties en het doorbreken van patronen. Dit doen we door te kijken naar de gedachten die je hebt over een gebeurtenis en gedragsexperimenten.
  • Oplossingsgerichte therapie is gericht op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen. Samen met de psycholoog onderzoekt je welke vaardigheden je hebt om problemen aan te pakken. De aandacht gaat in deze behandeltechniek vooral uit naar de oplossing en focust niet op (analyse) van het probleem.
  • Bij ‘acceptance and commitment therapy’ (ACT) ligt de nadruk vooral op het ruimte maken zodat iemand kan investeren in de dingen die echt waardevol ondanks de moeilijke dingen die iemand in zijn leven meemaakt, zoals ziekte. Binnen een ACT-behandeling leer je om de strijd met vervelende gevoelens en gedachten niet langer aan te gaan. Mindfulness, de focus verleggen naar het hier en nu, is onderdeel van deze behandeling.

Behandeling op maat
Behandeling binnen medische psychologie vindt enkel plaats na verwijzing van een medisch specialist van het Catharina Ziekenhuis, dit is vaak de kinderarts of de kinderneuroloog. Binnen medische psychologie kind & jeugd maken we gebruik van diverse behandeltechnieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn. De keuze van de behandeltechniek vindt telkens plaats in afstemming tussen een psycholoog, kinderen of jongeren en hun ouders. We vinden het belangrijk dat ouders van kinderen betrokken worden bij, of onderdeel zijn van, een behandeling. Soms wordt er gekozen voor één specifieke behandeltechniek, een andere keer wordt er gekozen om technieken in combineren. Regelmatig wordt er ook gebruik gemaakt van e-health modules. Behandeling bij ons is dus altijd op maat!


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden