Gezinsbegeleiding

Wanneer een kind ziek wordt, raakt dit niet alleen het kind maar het hele gezin.

Het gezin krijgt vaak te maken met nieuwe zorgtaken en extra zorgen. Daarnaast vindt er een verwerkingsproces plaats. Er kan dus een heleboel veranderen in een gezin. Soms is ondersteuning hierbij nodig. We kijken dan niet alleen naar de invloed van ziekte op het kind of de jongeren, maar naar wat het betekent voor iedereen. Dit doen we door het voeren van gesprekken met het hele gezin. Een behandeltechniek die hierbij vaak wordt ingezet is ‘emotion focused therapy’ (EFT).

De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat de relaties tussen mensen de meest natuurlijke en effectieve bron van steun zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. Dat geldt bij uitstek in perioden van ziekte en onzekerheid. Stress kan de gezinsrelaties onder druk zetten. EFT biedt mogelijkheden om te werken aan de onderlinge verbondenheid en zo bij te dragen aan de veerkracht van het gezin.

Behandeling op maat
Behandeling binnen medische psychologie vindt enkel plaats na verwijzing van een medisch specialist van het Catharina Ziekenhuis, dit is vaak de kinderarts of de kinderneuroloog. Binnen medische psychologie kind & jeugd maken we gebruik van diverse behandeltechnieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn. De keuze van de behandeltechniek vindt telkens plaats in afstemming tussen een psycholoog, kinderen of jongeren en hun ouders. We vinden het belangrijk dat ouders van kinderen betrokken worden bij, of onderdeel zijn van, een behandeling. Soms wordt er gekozen voor één specifieke behandeltechniek, een andere keer wordt er gekozen om technieken in combineren. Regelmatig wordt er ook gebruik gemaakt van e-health modules.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden