HIPEC

Het Catharina Ziekenhuis is hét gespecialiseerde centrum als het om de HIPEC-behandeling gaat. Slechts een paar ziekenhuizen in Nederland voeren deze behandeling uit. Het is een heel complexe oncologische ingreep, bedoeld voor patiënten met kanker in het buikvlies (buikvlieskanker) waarvan de oorsprong is ontstaan in de dikke darm, blinde darm of de eierstokken. 

Kankerpatiënten met uitzaaiingen in het buikvlies hadden tot enkele jaren geleden geen kans op genezing. Door de HIPEC-procedure kunnen we patiënten bij wie die buikvlieskanker de oorsprong vindt in de dikke darm, blinde darm of eierstokken, toch nog behandelen. HIPEC staat voor Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie. Bij de HIPEC-procedure gaat de chirurg ervan uit dat als hij tijdens een operatie de zichtbare tumoren heeft weggehaald, er nog onzichtbare kankercellen achterblijven in de buik. Om deze te kunnen verwijderen, spoelt hij de buik vervolgens met verwarmde chemotherapie.

Behandeling

De HIPEC-operatie is alleen zinvol als er geen uitzaaiingen in lever of longen zijn. Daarom krijgt u van tevoren verschillende onderzoeken om te zien of de operatie in uw geval zinvol is. Als de operatie zinvol is, dan is er bij het begin van de operatie een tweede beslismoment. De chirurg bekijkt dan hoeveel organen en weefsels in de buik door het tumorweefsel zijn aangetast en of verder opereren zinvol is.

De chirurg verwijdert vervolgens al het zichtbare kanker- en/of slijmweefsel uit de buik. Afhankelijk van de plaats en de hoeveelheid kankerweefsel kan het nodig zijn om ook delen van de darm of andere organen (zoals milt, galblaas, maag, vetschort, baarmoeder en/of eierstokken) weg te nemen. Soms moet de chirurg een tijdelijk of blijvend stoma aanleggen.

Na het verwijderen van het tumorweefsel legt de chirurg drie slangen (drains) door de buikwand in de buikholte. Deze slangen vormen een spoelsysteem. Via dit spoelsysteem spoelt de arts de buikholte met een cytostatica-oplossing. Deze oplossing is geconcentreerd en warm, voor een betere werking. Het spoelen duurt anderhalf uur.

De totale operatie duurt 6 tot 16 uur. Na de operatie gaat u naar de afdeling Intensive Care. Daar kunt u rustig wakker worden en houden artsen en verpleegkundigen u in de gaten.

Onderzoek

In 2015 publiceerden wij de eerste cijfers van de HIPEC-behandeling. Daaruit bleek dat na een HIPEC-behandeling de overlevingskans na 5 jaar 25-30 procent is. De gemiddelde overlevingsduur steeg van 6 naar 36 maanden. Het Catharina Ziekenhuis doet constant onderzoek over de HIPEC-behandeling. Artsen en andere professionals (in opleiding) zijn continu bezig om de behandeling nog meer te optimaliseren.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden