HIPEC

Het Catharina Ziekenhuis is hét gespecialiseerde centrum als het om de HIPEC-behandeling gaat. De HIPEC-behandeling wordt maar in enkele ziekenhuizen uitgevoerd. De behandeling is een heel complexe oncologische ingreep, bedoeld voor patiënten met kanker in het buikvlies (buikvlieskanker) waarvan de oorsprong is ontstaan in de dikke darm, blinde darm of de eierstokken. Het Catharina Ziekenhuis heeft ruime ervaring met deze behandeling.

Kankerpatiënten met uitzaaiingen in het buikvlies hadden tot enkele jaren geleden geen kans meer op genezing. Door de HIPEC-procedure kunnen patiënten bij wie die buikvlieskanker de oorsprong vindt in de dikke darm, blinde darm of eierstokken, toch nog worden behandeld. HIPEC staat voor Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie. Bij de HIPEC-procedure gaat de chirurg ervan uit dat als hij tijdens een operatie de zichtbare tumoren heeft weggehaald, er nog onzichtbare kankercellen achterblijven in de buik. Om deze te kunnen verwijderen, spoelt hij de buik vervolgens met verwarmde chemotherapie.

Behandeling
De HIPEC-operatie is alleen zinvol als er geen uitzaaiingen in lever of longen aanwezig zijn. Daarom krijgt u vooraf diverse onderzoeken die moeten uitwijzen of de operatie in uw geval zinvol is of niet. Als de operatie zinvol is, dan volgt bij het begin van de operatie een tweede beslissingsmoment. De chirurg bekijkt dan hoeveel organen en weefsels in de buik door het tumorweefsel zijn aangetast en beslist of verder opereren zinvol is.

De chirurg verwijdert vervolgens al het zichtbare kanker- en/of slijmweefsel uit de buik. Afhankelijk van de plaats en de hoeveelheid kankerweefsel kan het nodig zijn om ook delen van de darm of andere organen (zoals milt, galblaas, maag, vetschort, baarmoeder en/of eierstokken) weg te nemen. Als het nodig is, legt de chirurg een tijdelijk of blijvend stoma aan.

Na het verwijderen van het tumorweefsel legt de chirurg drie slangen (drains) door de buikwand in de buikholte. Deze slangen vormen een spoelsysteem. Via dit spoelsysteem spoelt de arts de buikholte vervolgens met een cytostatica-oplossing. Deze oplossing is geconcentreerd en warm, voor een betere werking. Het spoelen duurt anderhalf uur.

De gehele operatie neemt 6-16 uur in beslag. Na de operatie wordt u naar de afdeling Intensive Care gebracht, waar u wakker wordt. Hier houden artsen en verpleegkundigen u doorlopend in de gaten.

Onderzoek
In 2015 publiceerde het Catharina Ziekenhuis de eerste cijfers van de HIPEC-behandeling. Daaruit bleek dat door een HIPEC-behandeling te ondergaan de overlevingskans na vijf jaar nu 25-30 procent is. De gemiddelde overlevingsduur is gestegen van 6 naar 36 maanden. Het Catharina Ziekenhuis doet constant onderzoek rondom de HIPEC-behandeling. Artsen en andere professionals (in opleiding) zijn continu op zoek om de behandeling nog meer te optimaliseren.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden