Kromstand van de penis (Nesbitt)

U heeft in erectie een kromstand van uw penis. Door deze afwijking kunnen problemen ontstaan bij het hebben van geslachtsgemeenschap. Ook kan het pijn geven bij uw partner tijdens de geslachtsgemeenschap. Deze aandoening kan worden behandeld met een operatie.

Mogelijke oorzaak de ziekte van Peyronie. Door een overdreven verlittekening (fibrosering) in de wand van het zwellichaam verdwijnt op de aangedane plaats de rek uit het zwellichaam. Er treedt een kromstand op, meestal naar de buik, soms met een afwijking naar links of rechts. De penis kan ook korter worden. Als na verloop van tijd het verlittekeningsproces voorbij is (meestal na een jaar), valt te overwegen om bij aanhoudende klachten tot operatieve correctie van de kromstand over te gaan. Als de kromstand het gevolg is van een aangeboren afwijking, komt dit door een te korte plasbuis of niet symmetrische zwellichamen.

Er zijn twee soorten operaties:

  • De Nesbitt-operatie (reeftechniek variant met hechtingen)
  • Uitsnijden van de verlittekende plek met transplantaat.

Bij de Nesbitt (Essed Schroder-techniek) wordt de aangedane plaats met rust gelaten. Op de tegenoverliggende plaats worden revende hechtingen geplaatst, deze worden vervolgens aangetrokken en geknoopt waarmee de penis in het ‘gelid’ wordt getrokken met als gevolg dat de kromstand wordt opgeheven. Een nadeel van de Nesbitt-operatie is dat uw penis korter wordt.

Het uitsnijden van de verlittekende plek is de andere mogelijke operatie. Bij uitsnijding bestaat echter de kans op het risico van beschadiging van de zenuwen en bloedvaten, met als mogelijk gevolg gevoelsstoornissen en mogelijk definitieve impotentie. Vooral gevoelsstoornissen komen geregeld voor na een dergelijke ingreep en zijn vaak tijdelijk van aard. Voordeel is dat er minder lengte verlies optreedt.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden