Medische hypnose

Medische hypnose is een techniek die kinderen leert meer controle uit te oefenen over klachten als bijvoorbeeld pijn en angst door middel van hun eigen gedachten en fantasie.

Medische hypnose is dagdromen met een doel, bijvoorbeeld om een rustigere buik te krijgen, meer zelfvertrouwen te krijgen en het bed droog te houden. Zo kunnen kinderen met een medische aandoening hypnose gebruiken om hun gezondheid te beïnvloeden. Het mooie hieraan is dat kinderen erg goed reageren op hypnose. Hoe meer je oefent, hoe makkelijker het gaat.

Behandeling op maat
Behandeling binnen medische psychologie vindt enkel plaats na verwijzing van een medisch specialist van het Catharina Ziekenhuis, dit is vaak de kinderarts of de kinderneuroloog. Binnen medische psychologie kind & jeugd maken we gebruik van diverse behandeltechnieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn. De keuze van de behandeltechniek vindt telkens plaats in afstemming tussen een psycholoog, kinderen of jongeren en hun ouders. We vinden het belangrijk dat ouders van kinderen betrokken worden bij, of onderdeel zijn van, een behandeling. Soms wordt er gekozen voor één specifieke behandeltechniek, een andere keer wordt er gekozen om technieken in combineren. Regelmatig wordt er ook gebruik gemaakt van e-health modules.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden