Myopie remmen met atropine druppels

Bij uw zoon of dochter is een progressieve vorm van myopie geconstateerd. Tot voor kort waren hiervoor geen behandelmethoden. Uit recente studies blijkt echter dat atropine oogdruppels een remmend effect hebben op de groei van het oog.

In eerste instantie wordt gestart met een laag percentage atropine. Elk half jaar vinden er controles plaats, waarbij steeds de oogsterkte en ooglengte gemeten zullen worden. Als de progressie van de myopie niet voldoende geremd wordt, kan de orthoptist het advies geven om over te gaan op een hoger percentage. Wanneer de myopie een langere tijd stabiel blijft, kan de atropine behandeling langzaam afgebouwd worden, totdat de myopie stabiel blijft zonder oogdruppels. Houd er rekening mee dat de therapie minimaal 2 jaar volgehouden moet worden voordat het effect beoordeeld kan worden.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden