Operatie aan de keelamandelen bij volwassenen

Bij klachten aan de keelamandelen kan er afhankelijk van de ernst van de klachten en ook de frequentie van de klachten (hoe vaak treden ze op) besloten worden om de keelamandelen te verwijderen, ook wel een ’tonsillectomie’ genoemd.

Amandelen zijn kleine organen die achter in de keelholte zitten. De twee keelamandelen kunt u zien als u achter in de keel kijkt. De derde amandel is de neusamandel. Die kunt u alleen zien als hij sterk gezwollen is. Amandelen zijn heel nuttig, want ze hebben een beschermende werking en vergroten de weerstand tegen ziektes. Amandelen werken als een soort filters die voorkomen dat infecties zich verder uitbreiden. Soms zijn amandelen niet in staat de ziektekiemen in voldoende mate te vernietigen. Dan hopen de ziektekiemen zich op in de amandelen, die daardoor ontstoken raken. De keelamandelen worden dan dik en pijnlijk. De beslissing om de amandelen te verwijderen is afhankelijk van de ernst van de klachten. Ook de frequentie van de klachten (hoe vaak treden ze op) speelt een rol. Als het onvoldoende lukt om de klachten met medicijnen (pijnstillers en/of antibiotica) te bestrijden of als er te vaak medicijnen moeten worden gebruikt, kan het verstandig zijn om de amandelen te verwijderen. Soms zal hierbij de neusamandel, als die nog aanwezig is, ook verwijderd worden. Bij abcesvorming wordt meestal eerst het peri-tonsillair abces geopend. Daarna kunnen de keelamandelen direct of na een paar dagen verwijderd worden. Men kan dit ook 6 tot 8 weken later doen, als de keelamandelen weer tot rust zijn gekomen.

Operatietechniek
Bij kinderen wordt meestal een operatietechniek gebruikt die men vroeger ‘amandelen knippen’ noemde. Deze naam kwam voort uit het feit, dat men daarbij de keelamandelen gedeeltelijk verwijderde (‘knipte’). Tegenwoordig wordt met een vergelijkbare techniek wél voor volledige verwijdering van de keelamandelen gezorgd. Dit noemen we ‘pellen’. Een speciaal instrument wordt gebruikt om de keelamandelen in één beweging als het ware los te woelen van de onderlaag. Zowel de keelamandelen als ook de neusamandel worden via de mond verwijderd.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden