Operatie bij een tumor in de wervelkolom

Uitzaaiingen kunnen dikwijls goed worden behandeld met chemotherapie en/of radiotherapie (bestraling). Een operatie is lang niet altijd noodzakelijk. Bij instabiliteit of dreigende instabiliteit van de wervelkolom zal er worden overlegd met een van onze wervelkolomchirurgen. Door middel van een operatie kan de wervelkolom dikwijls weer stevig worden gemaakt. In feite wordt er tussen de spieren van de rug een steiger gebouwd door middel van kleine sneetjes is de huid (percutane stabilisatie).

Helaas is het doel van zo’n ingreep niet om u te genézen van de onderliggende kanker. Het doel is wel het herwinnen van mobiliteit zonder pijn en zonder risico op een dwarslaesie en (dus) met meer kwaliteit van leven. Verder wordt door de operatie tijd gewonnen om de kanker vervolgens adequaat te behandelen met radiotherapie en/of chemotherapie zonder verder gevaar voor ruggenmerg en zenuwen. Voorwaarde voor de operatie is dat uw algehele conditie niet te slecht is om een operatie te ondergaan en de voorspelling van overleving voldoende lang is.

Soms wordt er besloten eerst te bestralen en later, als huid en spierweefsel daarvan hersteld zijn, alsnog te opereren. Er zullen dan meestal wel tijdelijke bewegingsbeperkingen opgelegd worden.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden