Operatie vanwege blindedarmontsteking

Een blindedarmontsteking verloopt meestal zeer snel. Een beginnende blindedarmontsteking wordt meestal spoedig geopereerd om de gevolgen van de ontsteking in de buik zoveel mogelijk te beperken. Deze operatie heet in medische termen een appendectomie.

De blindedarm is een ‘blind’ eindigend stukje darm dat zich bevindt op de overgang van de dunne darm naar de dikke darm. De blindedarm heeft aan de achter/onderzijde een wormvormig aanhangsel (appendix). Hoewel we (in de volksmond) spreken over een blindedarmontsteking, is eigenlijk alleen het wormvormig aanhangsel (appendix)  ontstoken. De juiste term is dan ook appendicitis. De operatie vindt meestal plaats door middel van een kijkoperatie. We spreken hierbij over een laparoscopische appendectomie. Hierbij maakt de chirurg enkele kleine sneetjes in de huid. Via deze sneetjes kunnen een zeer kleine camera en andere instrumenten in de buikholte worden gebracht waarmee de appendix kan worden verwijderd.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden