PICC

Voor de behandeling van uw ziekte krijgt u regelmatig medicijnen en/of bloedproducten via een infuus. Hiervoor moet steeds opnieuw worden geprikt. Met een PICC-lijn is dit niet nodig. Er wordt dan als het ware een vaste lijn aangelegd. PICC betekent perifeer centraal veneuze katheter (Peripherally Inserted Central Catheter). Het is een dun flexibel slangetje dat in de bovenarm in een bloedvat wordt ingebracht.

Het uiteinde van de PICC ligt vlakbij het hart. Hierdoor komen de medicijnen die via een PICC worden ingebracht in een groot bloedvat terecht. Zo worden medicijnen snel verdeeld, waardoor schade aan het bloedvat wordt voorkomen. De PICC is geschikt voor langdurige behandeling met een infuus. Via de PICC is het ook mogelijk bloed af te nemen.

Inbrengen PICC
De vaatchirurg bekijkt met een echoapparaat of er in de bovenarm een geschikt bloedvat is voor een PICC. De rechterarm heeft de voorkeur omdat dit de kortste weg is naar het hart. De ingreep vindt plaats met een plaatselijke verdoving. De vaatchirurg brengt de PICC in. De meeste patiënten ervaren het inbrengen niet als vervelend of pijnlijk.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden