Video-Interactie Begeleiding (VIB)

Video-Interactie Begeleiding (VIB) wordt binnen de polikliniek medische psychologie regelmatig ingezet bij kinderen met bijvoorbeeld slaap- of voedingsproblemen.

Met video-interactiebegeleiding brengen we de natuurlijke communicatie tussen u en uw kind in beeld. Met deze videobeelden kunt u zien op welk manier u contact heeft met uw kind, ziet u hoe uw kind ervan geniet om bij u te zijn, of ziet u hoe u uw kind gerust kunt stellen. Samen zal er worden gekeken naar de signalen van uw kind en hoe u hier als ouder intuïtief op reageert. Op deze manier zult u steeds meer signalen gaan herkennen, ontdekken of kan het u nieuwe inzichten geven. De VIB kan hiermee helpen om het zelfvertrouwen in de omgang met uw kind te behouden, te herstellen of de band met uw kind sterker te maken.

Behandeling op maat
Behandeling binnen medische psychologie vindt enkel plaats na verwijzing van een medisch specialist van het Catharina Ziekenhuis, dit is vaak de kinderarts of de kinderneuroloog. Binnen medische psychologie kind & jeugd maken we gebruik van diverse behandeltechnieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn. De keuze van de behandeltechniek vindt telkens plaats in afstemming tussen een psycholoog, kinderen of jongeren en hun ouders. We vinden het belangrijk dat ouders van kinderen betrokken worden bij, of onderdeel zijn van, een behandeling. Soms wordt er gekozen voor één specifieke behandeltechniek, een andere keer wordt er gekozen om technieken in combineren. Regelmatig wordt er ook gebruik gemaakt van e-health modules.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden