Catharina Ziekenhuis sluit uniek contract met CZ voor hartpatiënten: kwaliteit van zorg wordt leidend

Eindhoven, 26 november 2015 – Het Catharina Ziekenhuis heeft met zorgverzekeraar CZ een contract gesloten waarbij geleverde kwaliteit van zorg leidend is. Beide partijen hebben een methode ontwikkeld die meet of de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis is verbeterd, gelijk is gebleven of is verslechterd. Kwalitatief goede zorg wordt extra beloond door de zorgverzekeraar. Presteert het ziekenhuis minder goed dan wordt het gekort.

De beloning die wordt uitgekeerd wordt gebruikt om innovaties te financieren om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Het contract dat nu gesloten is gaat over behandelingen aan het hart. Het Catharina Ziekenhuis wil in de toekomst met alle zorgverzekeraars dergelijke contracten afsluiten.

Value based healthcare

“Dit contract is uniek in Nederland,” aldus Lukas Dekker, cardioloog in het Catharina Ziekenhuis. “Kwaliteitsverbeteringen worden gestimuleerd en beloond. CZ vergoedt op basis van behandeluitkomsten in plaats van het aantal verrichtingen. Een goede ontwikkeling voor onze patiënten om zo de zorg naar een nog hoger niveau te krijgen.” CZ-bestuurder Wim van der Meeren ziet in de zogenoemde value based healthcare de toekomst: “Ziekenhuizen worden nu betaald voor de hoevéélheid zorg die ze leveren. Maar dat moet anders. Als het aan ons ligt krijgen ze straks geld voor de kwaliteit die zij leveren. Dat is een beter en logischer vertrekpunt.”

Lukas DekkerLukas Dekker: “Dit contract is uniek in Nederland. Kwaliteitsverbeteringen worden gestimuleerd en beloond. CZ vergoedt op basis van behandeluitkomsten in plaats van het aantal verrichtingen.”

Verbeteren kwaliteit

Voor de afspraken tussen CZ en het Catharina Ziekenhuis worden de uitkomsten van Meetbaar beter gebruikt. Meetbaar Beter is een methodiek voor hartcentra om vast te stellen of de zorg kwalitatief is toegenomen. Uitgangspunt is dat de voor de patiënt meest relevante resultaten worden gemeten. Het Antoniusziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis zijn als de twee grootste hartcentra van Nederland  de twee grondleggers van Meetbaar Beter. Inmiddels hebben bijna alle grote hartcentra van Nederland deze methode overgenomen.

“Dit contract helpt ons verder in onze ambities om continu de kwaliteit van zorg te verbeteren, ” aldus Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Het afgesloten contract heeft een looptijd van drie jaar. Het Catharina Ziekenhuis en CZ hebben afgesproken om de gebruikte methode continu te monitoren en verder te verbeteren.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden