CVA-patiënten komen sneller op de juiste plek voor start revalidatie

Patiënten met een hersenbloeding of een herseninfarct worden – als de gezondheid het toelaat – door het Catharina Ziekenhuis voortaan sneller doorgeplaatst naar de geriatrische revalidatiezorgafdelingen van Vitalis WoonZorg Groep en zorgorganisatie Archipel. Deze patiënten worden binnen 24 tot 72 uur overgeplaatst, zodat sneller begonnen kan worden met revalideren.

Deze versnelde doorplaatsing van patiënten is een mooi voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek. “De patiënt gaat op een revalidatie-afdeling namelijk eerder en intensiever aan zijn of haar herstel werken, met een positieve invloed op het revalidatie-resultaat”, zegt specialist ouderengeneeskunde Fiona Koops van Archipel. Bovendien zijn de zorgkosten in de geriatrische revalidatie aanzienlijk lager dan in het ziekenhuis. Het gaat per dag om een besparing van ongeveer 500 euro per patiënt.

Win-win

Daarnaast wordt door actieve doorplaatsing het ziekenhuisbed sneller beschikbaar voor nieuwe patiënten. “Deze nieuwe werkwijze is echt een win-win. Op de eerste plaats voor de patiënt, maar zeker ook voor alle andere betrokken partijen”, zegt neuroloog dr. Inge van Uden van het Catharina Ziekenhuis.

Logopediste geeft aanwijzingen aan een patiënt.

Artsen van het ziekenhuis en van Vitalis en Archipel hebben onderling nauw contact over de zorg die nodig is en het moment van overplaatsing. Het revalidatietraject op de Geriatrische Revalidatie Afdelingen van Vitalis en Archipel bestaat onder meer uit intensieve fysiotherapie bij mobiliteitsproblemen, logopedie bij spraak- of slikproblematiek en ergotherapie bij vaardigheidsproblematiek.  

Ziekenhuisbedden vrijspelen

Vitalis, Archipel en het Catharina Ziekenhuis zochten elkaar tijdens de tweede coronagolf op om te kijken of het mogelijk was om sneller spaarzame ziekenhuisbedden vrij te spelen. “Deze fast track hebben we gezamenlijk uitgewerkt naar voorbeeld van het Radboud UMC en GRZ Groesbeek. Omdat het voor iedereen zoveel meerwaarde oplevert, hebben we besloten er structureel mee door te gaan”, verduidelijkt specialist ouderengeneeskunde Merel Mulder van Vitalis.

Inmiddels worden sinds mei wekelijks patiënten met een hersenbloeding of een herseninfarct versneld overgeplaatst. 


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden