Dezelfde dag naar huis na een maagverkleining dankzij innovatieve pleister

Het Eindhovens Dagblad volgde een patiënt van ons ziekenhuis die een maagverkleiningsoperatie onderging. De patiënt ging nog dezelfde dag naar huis met de Philips Healthdot; een slimme pleister.

Maagverkleining in het Catharina Ziekenhuis door Simon Nienhuijs, één van de vijf gespecialiseerde bariatrie-chirurgen in het ziekenhuis.

Specialisten van ons ziekenhuis voeren een vervolgonderzoek uit naar het gebruik van de draagbare sensor. In totaal doen 200 patiënten mee aan het onderzoek waarbij de helft van de patiënten de standaardbehandeling krijgt en één nacht in het ziekenhuis moet blijven. De andere helft krijgt een Philips Healthdot en gaat indien mogelijk nog dezelfde dag naar huis.

Het onderzoek wordt geleid door chirurg dr. Simon Nienhuijs en anesthesioloog dr. Arthur Bouwman die evenals de patiënt spraken met het Eindhovens Dagblad.

In het interview met het Eindhovens Dagblad geeft Simon Nienhuijs aan: “Een deel van de patiënten wil graag zo snel mogelijk naar huis om te herstellen. En door deze monitoring via de sensor is zowel de patiënt als de arts er gerust op dat het ook kan. In het onderzoek onder patiënten met een gastric sleeve of -bypass wordt de Healthdot thuis nog een week lang gedragen. We hebben nu dus langer aanvullende metingen van de patiënt, zodat we deze eventueel eerder naar het ziekenhuis laten komen of juist gerust kunnen stellen en onnodig bezoek aan het ziekenhuis voorkomen.”

Leren van herstel en ontwikkelen van algoritme

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft de Healthdot vorig jaar getest op 350 patiënten die herstelden van een bariatrische operatie of grote buikoperatie. De patiënten hebben het gebruiksgemak getest en een dagboek bijgehouden om te controleren of de gemeten waarden juist zijn.

De nieuwe studie  is een vervolgonderzoek met 200 patiënten over de voor- en nadelen van monitoring buiten het ziekenhuis. Nienhuijs hoopt antwoorden te kunnen geven op de vragen: “Hoe zien de trends eruit waarmee we voortaan eerder zouden kunnen ingrijpen, hoe vaak geeft het systeem terecht of onterecht een alarmsignaal en hoe ervaren patiënt en zorgverleners langere monitoring?”

Het OK-team in het Catharina Ziekenhuis tijdens een maagverkleining; in dit geval een gastric sleeve.

Daarnaast helpen de metingen ook om meer te leren van het herstel van patiënten na een dergelijke operatieve ingreep, zegt anesthesioloog Arthur Bouwman in het artikel van het Eindhovens Dagblad: “Ook stelt het verzamelen van deze gegevens ons in staat om algoritmes te ontwikkelen, die ons gaan helpen om te detecteren wanneer er problemen gaan optreden.”

Een langere observatietijd thuis na een operatie

Nienhuijs besluit het interview: “Het liefst zie ik in de toekomst een zo kort mogelijke tijd in het ziekenhuis, maar wel een langere observatietijd thuis. Daarmee herstellen patiënten eerder en beter in hun eigen omgeving, terwijl het veiliger wordt met steeds betere alarmeringssystemen.”

Murk Westerterp, Head of Connected Care bij Philips Benelux, is enthousiast over de ervaringen van het Catharina Ziekenhuis: “Ziekenhuizen kunnen de sensor inzetten voor postoperatieve zorgpaden, doordat deze sensor kan koppelen met de verschillende software platformen. Door de koppeling kunnen geavanceerde klinische algoritmes worden ingezet om de zorgverlener te ondersteunen.”

Lees het volledige interview in het Eindhovens Dagblad

 

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden