Hoogleraar Schoon blijft grenzen opzoeken om tumoren eerder op te sporen

Opnieuw een mooie dag voor de wetenschap in het Catharina Ziekenhuis. Hoogleraar Erik Schoon heeft donderdagmiddag aan de Universiteit Maastricht als nieuw benoemde hoogleraar zijn inaugurele rede uitgesproken. Schoon is MDL-arts in het Catharina Ziekenhuis en bekleedt in Maastricht de leerstoel ‘Nieuwe technologie ten behoeve van diagnostiek en behandeling in de endoscopische oncologie’.

Prof. dr. Erik Schoon (links) van het Catharina Ziekenhuis voert een endoscopie uit.

Schoon gaat als hoogleraar verder onderzoek doen naar het verbeteren van de opsporing en behandeling van vroege tumoren van het maagdarmkanaal. Het toepassen van kunstmatige intelligentie speelt een belangrijke rol in zijn onderzoeken.

Zo’n zestien jaar geleden werden in Japan technieken ontwikkeld om slokdarmkanker endoscopisch te behandelen. “Bij het vinden van onrustige cellen in een Barrett-slokdarm was tot die tijd de standaard behandeling om de hele slokdarm te verwijderen”, verduidelijkt Schoon. “Een voor de patiënt enorm ingrijpende procedure die bovendien niet vrij van risico’s is. Het mooie van die Japanse techniek is dat die bij vroege ontdekking een orgaansparende operatie van de slokdarm mogelijk maakt.”

Slokdarmkanker

Schoon haalde de techniek naar Nederland. Maar in zijn dagelijkse praktijk liep hij tegen een probleem aan: afwijkingen in de slokdarm zijn moeilijk te herkennen. Hij stelde zichzelf de vraag:  ‘hoe kunnen we slokdarmkanker in een vroeg genoeg stadium herkennen, zodat deze patiënten door middel van de Japanse techniek kunnen worden behandeld?’ Het lukte Schoon samen met de Technische Universiteit Eindhoven een algoritme te ontwikkelen dat – op basis van de beschikbare beelden – vroege vormen van kanker in de slokdarm kan herkennen. Inmiddels is hij vele onderzoeken verder en is aangetoond dat toepassing van kunstmatige intelligentie inderdaad tot betere herkenning van vroege vormen van kanker in de slokdarm leidt.

Darmkanker

Op dit moment loopt er een onderzoek om zo’n zelfde aanpak te ontwikkelen voor vroege vormen van darmkanker. “Sommige poliepen in de darm kunnen zich tot kanker ontwikkelen, andere doen dat niet. De richtlijn stelt dat alle poliepen moeten worden weggehaald en voor onderzoek moeten worden opgestuurd. Ook hier geldt: de procedure is niet zonder risico voor de patiënt en het kost veel geld. Goed getrainde artsen kunnen op basis van beelden in 90 procent van de gevallen een poliep beoordelen. De gemiddelde arts haalt dat percentage echter niet. Dit maakt het interessant om met behulp van kunstmatige intelligentie een algoritme te ontwikkelen dat die poliepen heel nauwkeurig kan beoordelen en zo de veiligheid van het onderzoek verhoren en de kosten verlaten.”


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden