Inzicht voor patiënten met chronische nierschade

De zeven Santeon ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, bieden patiënten met chronische nierschade inzicht in relevante zorguitkomsten door middel van een patiëntgerichte infographic. Zo weten patiënten beter wat ze kunnen verwachten van de zorg in een Santeon ziekenhuis

De infographic geeft patiënten met chronische nierschade inzicht in relevante zorguitkomsten.

Elk jaar komen er in Nederland zo’n 2.000 patiënten met chronische nierschade bij. Patiënten met nierschade hebben een verminderde nierfunctie. Als deze nierfunctie onder de 15 procent komt, is er sprake van nierfalen. Patiënten met nierfalen hebben hier op een gegeven moment een behandeling voor nodig. Tot de behandelopties horen een niertransplantatie, dialyse (peritoneale dialyse en hemodialyse) of een conservatieve therapie. Door de grote impact die deze behandelingen op het leven van een patiënt kunnen hebben, is dit voor veel patiënten een moeilijke keuze.

Belangrijke keuzes
Op verschillende momenten tijdens hun zorgproces komen nierpatiënten voor belangrijke keuzes te staan. Op deze momenten kunnen zij samen met hun zorgverlener beslissen welke zorg het beste aansluit bij hun specifieke situatie en behoeftes. In het Experiment Uitkomstindicatoren wordt het gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen in het gehele zorgproces toegepast.

Benieuwd naar de infographic, bekijk hem hier.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden