KWF-beurzen voor kankeronderzoek Catharina Ziekenhuis

Twee onderzoeken waar specialisten van het Catharina Kanker Instituut mede-aanvragers voor zijn, hebben in totaal ruim 1,2 miljoen euro van KWF gekregen voor kankeronderzoek. Het gaat om prof. dr. Ignace de Hingh die samen met het Amsterdam UMC onderzoek gaat doen naar kanker van de dunne darm en gynaecoloog dr. Dorry Boll die samenwerkt met het RadboudUMC om de zorg voor vrouwen met baarmoederkanker te verbeteren. “Met deze bijdrage kunnen we onze zorg voor kankerpatiënten weer naar een volgend level brengen”, zegt oncologisch-chirurg De Hingh. “We moeten de zorg voor onze patiënten blijven verbeteren; daarom is dit geld meer dan welkom”, vult oncologisch-gynaecoloog Boll aan.

Oncologisch-chirurg prof. dr. Ignace de Hingh en oncologisch-gynaecoloog dr. Dorry Boll.

Weinig bekend over dunne darmkanker

Het onderzoeksproject waar De Hingh bij betrokken is, moet zorgen voor verbetering van behandeling en uitkomsten van patiënten met dunne darmkanker. Deze vorm van kanker komt in tegenstelling tot dikke darmkanker weinig voor. De Hingh: “Er is nog maar weinig onderzoek naar gedaan en er is nauwelijks onderbouwde kennis hoe we deze patiënten kunnen behandelen. En dat is frustrerend voor patiënten en behandelaars.” KWF heeft daarom ruim 780 duizend euro beschikbaar gesteld om de ontstaanswijze van dunne darmkanker te ontrafelen, om een landelijke registratie op te zetten en om uiteindelijk tot een richtlijn voor behandeling te komen. “Een unieke kans om de overlevingskansen en kwaliteit van leven voor deze patiënten te verbeteren,” aldus De Hingh.

Voorspeller voor overleving baarmoederkanker

Dorry Boll gaat samenwerken met haar collega-gynaecoloog dr. Hanny Pijnenborg van het RadboudUMC om te komen tot een betere inschatting van risico op lymfeklieruitzaaiingen bij baarmoederkanker.  KWF heeft ruim 500 duizend euro toegekend aan dit onderzoeksproject.

Bij baarmoederkanker zijn uitzaaiingen in de lymfeklieren een belangrijke voorspeller voor overleving. Alleen door verwijderde lymfeklieren onder de microscoop te bekijken, kan met zekerheid worden vastgesteld of er uitzaaiingen zijn. Boll: “Met de juiste beoordeling – en daardoor de juiste behandeling – neemt de overlevingskans sterk toe. Aangezien de meeste vrouwen geen uitzaaiingen hebben en de huidige selectie voorafgaand aan de operatie niet voldoet, is er behoefte aan een verbeterde en persoonsgerichte risico-inschatting voor lymfeklieruitzaaiingen.”

Gynaecologisch oncoloog Hanny Pijnenborg ontwikkelde binnen een Europees netwerk een model –   ENDORISK genaamd – dat de kans op lymfeklieruitzaaiingen nauwkeurig voorspelt met behulp van bloedwaarden en vier aanvullende kleuringen op tumorweefsel. Binnen het onderzoeksproject wordt gewerkt aan de juiste voorbereiding om ENDORISK te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Doel van het onderzoek is te kijken naar de effectiviteit en haalbaarheid in de dagelijkse zorgpraktijk. Daarbij worden de mening en wensen van patiënten, behandelaars en de zorginfrastructuur meegenomen.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden