dr. H.M.U. (Heike) Peulen

dr. H.M.U. (Heike) Peulen

Afdeling(en)
Catharina Kanker Instituut
Radiotherapie
Aangesteld
BIG registratienr.
89064488401

Radiotherapie is een technisch en innovatief vak, waarbij je patiënten zowel wat te bieden hebt bij symptoomverlichting alsmede bij behandelingen met als doel genezing. Gedurende mijn opleiding tot radiotherapeut heb ik een wetenschappelijke stage gedaan in het Karolinska Instituut te Stockholm, waar ik mij verder heb verdiept in stereotactische radiotherapie (=hoge precisie bestraling) bij longkanker. In navolging hiervan heb ik in het Antoni van Leeuwenhoek promotie onderzoek gedaan over optimalisatie van stereotactische bestraling bij longkanker en nieuwe toepassingen bij gevorderde stadia van longkanker.

Sinds ik in het Catharina Ziekenhuis werk, ben ik mij naast longkanker ook gaan verdiepen in met name slokdarmtumoren, darmtumoren en bestralingen tijdens de operatie. Ik vind het belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen snel kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk, zodat patiënten hier optimaal hun voordeel mee kunnen doen. Ik ben actief betrokken bij de bredere toepassing van stereotactische radiotherapie bij botlokalisaties en lymfeklier uitzaaiingen alsmede de implementatie van nieuwe technieken.

Aandachtsgebieden

De gehele Vakgroep Radiotherapie draagt zorg voor de behandeling van borstkanker, huidkanker en palliatieve bestralingen.

 • Longtumoren
 • Stereotactische radiotherapie hersenmetastasen
 • Darmkanker en intraoperatieve radiotherapie (IORT)
 • Tumoren van de slokdarm en maag

Opleidingen & ervaringen

 • Promotie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, proefschrift getiteld: Optimization of lung SBRT towards novel applications’.
 • Werkzaam als radiotherapeut in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam in combinatie met promotie onderzoek
 • Wetenschappelijk stage Karolinska Instituut, Stockholm (Zweden)
 • Opleiding tot radiotherapeut Maastro Clinic Maastricht en Catharina Ziekenhuis.
 • Opleiding geneeskunde Universiteit Maastricht

Lidmaatschappen

 • NVRO Nederlandse vereniging voor Radiotherapie-Oncologie
 • FMS (Federatie Medisch Specialisten)
 • ESTRO (European Society for Radiotherapy&Oncology
 • IASLC International Association for the Study of Lung Cancer
 • ASTRO American Society for Radiation Oncology

Publicaties

Lees meer op Pubmed


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden