dr. L.J.C. (Laurence) van Warmerdam

dr. L.J.C. (Laurence) van Warmerdam

Afdeling(en)
Borstkankercentrum
Catharina Kanker Instituut
Inwendige geneeskunde
Aangesteld
BIG registratienr.
89047345601

De opleiding Geneeskunde volgde ik aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens mijn studie werkte ik als student-onderzoeker in de apotheek van het kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Hier deed ik onderzoek naar de farmacologie (bloedspiegels) van chemotherapie, in relatie tot de bijwerkingen en het effect van deze middelen. Dit onderzoek leidde tot een promotie in 1995 aan de faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht. In 1996 kreeg ik hiervoor de Antoni van Leeuwenhoekprijs. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht en in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein ben ik daarna opgeleid tot algemeen internist. In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis heb ik me verder gespecialiseerd in de oncologie.

Sinds 2004 werk ik als internist-oncoloog in het Catharina Ziekenhuis. Ik houd me vooral bezig met de medicamenteuze behandeling van kanker, zoals chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie en hormoontherapie. Deze behandelingen kunnen worden gegeven om genezing te bewerkstelligen (curatie) of om symptomen te verlichten en de kanker tijdelijk terug te dringen (palliatie). Bij een toenemend aantal vormen van kanker kunnen medicijnen worden gecombineerd met een chirurgische behandeling of bestraling. Hiervoor werk ik samen in een multidisciplinair team van professionals die allemaal gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met kanker.

Aandachtsgebieden

Oncologie

Opleidingen & ervaringen

 • Sinds 2004 verbonden aan het Catharina Ziekenhuis
 • Werkzaam geweest in o.a. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, en later het Antoni van Leeuwenhoekhuis (Nederlands Kankerinstituut).
 • 1996: Winnaar Antoni van Leeuwenhoekprijs voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek
 • 1995: Promotie. Jongste arts van Nederland op behandeling met chemotherapie bij kankerpatiënten

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter vereniging medische staf (stafbestuur)
 • Lid Herstel en Balans revalidatieteam Blixembosch 
 • Bestuurslid Stichting Catharina Onderzoeksfonds

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVMO)
 • American Society for Clinical Oncology (ASCO)
 • Lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

Publicaties

Zie www.pubmed.com voor een volledig overzicht


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden