dr. M.E.M.H. (Michelle) Westerhuis

dr. M.E.M.H. (Michelle) Westerhuis

Afdeling(en)
Gynaecologie
Verloskunde
Aangesteld
BIG registratienr.
89061847501

Mijn opleiding tot gynaecoloog heb ik gevolgd aan de Universiteit van Utrecht. Hierna heb ik mij verder gespecialiseerd binnen de perinatologie (verloskunde) in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven. Sinds 2019 ben ik als gynaecoloog-perinatoloog werkzaam in het Catharina Ziekenhuis. Naast mijn klinische werkzaamheden houd ik mij bezig met wetenschappelijk onderzoek, waarbij mijn interesse vooral uitgaat naar verschillende vormen van foetomaternale bewaking tijdens de bevalling. In 2010 ben ik hierop ook gepromoveerd. Momenteel ben ik als post-doctoraal onderzoeker nog betrokken bij enkele projecten op het gebied van foetomaternale bewaking. Ik vind het een uitdaging om uitkomsten van dergelijk wetenschappelijk onderzoek te implementeren in de dagelijkse praktijk. Het is mijn persoonlijke ambitie om – samen met het gehele verloskunde team – vrouwen met een hoog-risico zwangerschap of een zwangerschap waarbij meer ondersteuning nodig is, zodanig te begeleiden dat ze met een tevreden gevoel terug kunnen kijken op de zwangerschap en natuurlijk ook de bevalling. Ik vind het belangrijk om hierbij zo optimaal mogelijk samen te werken met zowel 1e als 2e lijns (verloskundig) zorgverleners.

Aandachtsgebieden

 • Verloskunde / Perinatologie
 • Begeleiding van kwetsbare zwangeren en zwangeren met psychosociale problematiek via de POP poli
 • Hoog-risico zwangerschappen
 • Integrale Verloskunde
 • Foetomaternale bewaking
 • Echoscopie

Opleidingen & ervaringen

 • Subspecialisatie tot perinatoloog MMC Veldhoven
 • Opleiding tot gynaecoloog, Diakonessenhuis Utrecht, UMC Utrecht en ETZ Tilburg 
 • Opleiding tot epidemioloog, Universiteit van Utrecht
 • Promotie aan de Universiteit van Utrecht, titel proefschrift “Intrapartum fetal monitoring by ST-analysis of the fetal ECG”

Lidmaatschappen

 • Bestuurslid Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Eindhoven
 • Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) – Werkgroep Klinische Verloskunde (NVOG)
 • Werkgoep Perinatologie en Maternale Ziekten (WPMZ) – Werkgroep Implementatie Zorgstandaard (regionaal)
 • Taskforce Rookvrije Start

Publicaties


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden