Medicatiebewaking Catharina Ziekenhuis slimmer door clinical rules

Jaarlijks worden er in het Catharina Ziekenhuis een kleine dertig duizend patiënten opgenomen. In de ziekenhuisapotheek wordt bij iedere medicijnverstrekking met behulp van, de in Nederland gebruikelijke standaard, medicatiebewakingssoftware gekeken of een medicijn door een patiënt veilig gebruikt kan worden. Om de veiligheid en effectiviteit van medicatie nog beter te waarborgen, hebben de ziekenhuisapothekers van het Catharina Ziekenhuis een aantal jaar geleden een beslissingsondersteunend systeem met ‘clinical rules’ geïmplementeerd.

“Zie het als een extra ‘slimme filter’ op de bestaande software. Patiëntgegevens, medicatiegegevens en laboratoriumuitslagen worden in het systeem met elkaar gecombineerd, waardoor mogelijke medicatiefouten sneller worden gesignaleerd”, legt ziekenhuisapotheker Birgit Jacobs uit.

Patiënt centraal

Met clinical rules wordt in het Catharina Ziekenhuis de medicatiebewaking nauwkeurig afgestemd op de toestand van de individuele patiënt. Jacobs: “Waar de standaard medicatiebewaking vooral let op de algemene geneesmiddeleigenschappen, combineren de clinical rules deze met de actuele klinische eigenschappen van de patiënt. Denk hierbij aan gemeten laboratoriumuitslagen, het gewicht van de patiënt of recente diagnoses. Door deze extra controles automatisch uit te voeren, komt de patiënt in het Catharina Ziekenhuis centraal te staan en niet het geneesmiddel. Met behulp van het ‘slimme filter’ worden jaarlijks duizenden medicatieproblemen vroegtijdig gesignaleerd en voorkómen die met de standaard bewaking niet zouden zijn ontdekt.”

Samenwerking

De apotheek van het Catharina Ziekenhuis levert ook de medicatie aan vijf externe instellingen, waaronder Vitalis WoonZorggroep. Gezamenlijk met Vitalis WoonZorggroep heeft de apotheek van het Catharina Ziekenhuis onlangs het initiatief genomen om de clinical rules ook daar te implementeren. Omdat de laboratoriumbepalingen van Vitalis WoonZorggroep ook in het Catharina ziekenhuis worden uitgevoerd, is het mogelijk om deze  gegevens met de medicatiegegevens te combineren in de clinical rules. “De pilot is inmiddels afgerond en we zien ook voor de verpleeghuizen grote voordelen”, zegt specialist ouderengeneeskunde John van der Stegen van Vitalis WoonZorggroep. “De mogelijkheden van deze geavanceerde medicatiebewaking zullen in de nabije toekomst alleen nog maar toenemen door verdere verbetering van het elektronisch patiëntendossier in onze instelling. Ook bij Vitalis staat de patiënt voorop (en niet het geneesmiddel). Mijn toekomstdroom is dat dit systeem ook in de ouderenzorg wordt ingevoerd zodat mogelijke medicatiefouten standaard worden gesignaleerd en teruggedrongen. Hierdoor neemt patiëntveiligheid toe.”


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden